Leer voor je leven

Master Passend Meesterschap

Vind jij het ook belangrijk om passend onderwijs aan alle kinderen te bieden, aansluitend bij hun kwaliteiten en mogelijkheden? Wil je ook een betrokken leraar zijn, die goed met complexe situaties in de groep om kan gaan? De Master Passend Meesterschap leidt je op tot een deskundige professional die met een flexibele en onderzoekende houding adequaat kan handelen in complexe onderwijssituaties. Passend onderwijs met hart en ziel!

Kosten
Het wettelijk collegegeld bedraagt €2006,04 per jaar. Voor deelname aan deze masteropleiding kan de lerarenbeurs worden aangevraagd. Toekenning van de lerarenbeurs hangt samen met de accreditatie deze opleiding. Informatie hierover volgt.

Radiant Lerarenopleidingen.
Deze master wordt aangeboden door Radiant Lerarenopleidingen, een coöperatie van negen Nederlandse hogescholen. (Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool, De Kempel, Driestar educatief, Iselinge Hogeschool, Katholieke Pabo, Zwolle, Marnix Academie, Thomas More Hogeschool en Viaa Zwolle).

Start
De streefdatum voor start van deze master is januari 2018 er is een kans dat dit uitgesteld wordt tot september 2018. Dit hangt samen met de accreditatie deze opleiding. Informatie hierover volgt.

Meer informatie vind je in de brochure.

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn