Je doet er onvoorwaardelijk toe voor ons

Als professional ben je gericht op (herstel van) relatie door op verbindende manier met anderen om te gaan. Je draagt zorg voor de relatie en hebt respect voor de persoon. Je luistert naar behoeften van de ander en geef uiting aan die van jezelf. Je gaat bewust het contact aan, juist als het lastig wordt. In plaats van te corrigeren, preken of af te haken investeer je actief en onvoorwaardelijk in positieve gebaren en momenten. Je bent ervan overtuigd dat er oplossingen zijn en dat de ander die kan vinden, zodat verandering in de toekomst mogelijk is. Je beseft je dat we allemaal (professionals, kinderen, ouders) fouten maken en dat we deze (en de relatie) kunnen herstellen.

Items uit het Kompas voor Verbindend Gezag

  • Ik investeer eenzijdig en onvoorwaardelijk in de relatie met élk kind. 
  • Ik intensiveer de relatie met het kind als het moeilijk loopt. 
  • Ik keur gedrag af, niet het kind.
  • Ik benader het kind met verbindende, aanmoedigende taal. 
  • Ik geef mijn eigen fouten toe
  • Ik nodig kinderen uit de relatie te herstellen via een gekozen gebaar of actie
  • Ik nodig kinderen uit om te denken in alternatieven (‘Wat ga jij anders doen?’)
  • Ik ondersteun kinderen de relatie met anderen te herstellen, als zij dit lastig vinden.

Praktijkervaring

Twee kleuters hebben allebei hun zinnen gezet op de grote fiets. Joep is de gelukkige vandaag. Tijdens het buitenspelen rijdt hij vrolijk rond. Myrthe wil nú ook op de fiets, loopt naar Joep toe en geeft hem een duw. Joep valt op de grond en bezeert zich flink. Pieter, pedagogisch professional op IKC de Berenboom, grijpt in. Hij zegt dat duwen niet mag en troost Joep. De volgende dag, als de gemoederen zijn bedaard, begeleidt Pieter Myrthe bij het doen van een herstelgebaar naar Joep. Alleen sorry zeggen, dat vindt Pieter niet genoeg. Hij wil dat kinderen zélf leren nadenken over het herstellen van de relatie met anderen. Omdat Myrthe nog jong is, vindt ze het lastig om te bedenken wat ze kan doen om het weer goed te maken. Samen komen ze op het volgende. Myrthe maakte een tekening voor Joep. Ze doet enorm haar best. Ze tekent een regenboog met een hartje erbij en geeft de tekening aan Joep om hiermee sorry te zeggen. Joep is blij met de tekening. ‘Er staat een hartje op!’, roept hij enthousiast. Myrthe is ook blij. Ze spelen samen weer verder.

Video

‘Every child deserves a champion’ door Rita F. Pierson

Kijkvraag video: 
‘Wat zegt Rita Pierson over de betekenis van de relatie met kinderen?

Meer weten?