Kiem-subsidie voor Computational Thinking goedgekeurd

05-03-2020

Het bestuur van Regieorgaan SIA heeft een besluit genomen over de subsidieaanvragen die zijn ingediend voor de regeling KIEM hbo Batch 2. De subsidieaanvraag voor het project Computational thinking op de basisschool: een online kennisbank en haar user journeys is gehonoreerd.

Goed nieuws door voor de academische werkplaats Computational Thinking!

Lees meer op de website van de Academische Werkplaats.