Het Schoolplein

Het Schoolplein is de podcast van Iselinge Hogeschool, maar is leuk voor iedereen in en buiten het onderwijs. In deze podcast worden interessante verhalen over het onderwijs gedeeld en nieuwe inzichten besproken. De podcast is te luisteren op de volgende platforms:

Mail ons!

Bij deze podcast hoort ook een mailadres. Vind je het leuk om door te praten over een onderwerp, heb je een prangende vraag die je graag beantwoordt hoort in een aflevering of zou je zelf graag een bijdrage willen doen in een aflevering? Schroom niet en mail ons!

Het groeiende lerarentekort in Nederland maakt het belangrijk dat we alle leerkrachten aan boord houden. Uit onderzoek blijkt dat 12% van de startende leerkrachten binnen drie jaar het onderwijs verlaat. Een mogelijke verklaring die hiervoor wordt gegeven is het gebrek aan de juiste begeleiding. Deze begeleiding zou startende leerkrachten zekerheid geven in het omgaan met allerlei lastige situaties; dit wordt ook self-efficacy genoemd. Self-efficacy is het gevoel dat je een gesteld doel zelf kunt behalen. Een lage self-efficacy heeft als gevolg dat je je niet bekwaam voelt in wat je doet. Des te belangrijker is het dat we blijven werken aan een hoge self-efficacy van de startende leerkracht. Bram Oonk spreekt in deze aflevering met Ester Tuenter (docent-onderzoeker op Iselinge Hogeschool), Marcel Roelofs (starterscoach voor de Paraat scholengroep) en Linda Keuben (deeltijdstudent op Iselinge Hogeschool) over hoe we startende leerkrachten kunnen helpen bij het worden van een leerkracht met veerkracht.

De rollades worden ingekocht, de kerstbomen zijn opgetuigd, Skyradio draait non-stop kerstmuziek; het is Kerst. Naast dat dit the most wonderful time of the year is, is het ook de tijd om terug en vooruit te blikken op het afgelopen en komende jaar. 2021 stond – natuurlijk – in het teken van Corona, met een schoolsluiting als begin en einde. Naast alle onzekerheden, ontstonden dit jaar ook mooie mooie en ontroerende momenten. In deze podcast spreekt Bram met verschillende onderwijsprofessionals over deze ontroerende momenten en deelden zij hun wensen voor het onderwijs in 2022.

Mist op zee en storm op komst, welke kant moet je op om in het kalme vaarwater te komen? Elke leraar komt wel eens in een situatie dat een kind een andere kant op wilt dan de jij. Om leraren richting te geven in deze situaties ontwikkelde docent-onderzoeker van Iselinge Hogeschool Marjon de Boer-Bruggink Het Kompas. Het Kompas is gebaseerd op Verbindend Gezag en omvat de pijlers aanwezigheid, de-escaleren, (herstel van) relatie, steun en verzet. Deze pijlers vormen een basishouding die leraren kunnen aannemen. Daarnaast zijn ook Wil van Nus en Laurie Stoltenborg aanwezig in deze podcast. Wil is al geruime tijd bezig met het gedachtegoed van Verbindend Gezag. Laurie is student en maakte kennis met Verbindend Gezag tijdens haar minor.

Wil je meer weten over Verbindend Gezag en Het Kompas? Neem dan een kijkje op deze pagina.

Computational thinking is een van de vier onderdelen van digitale geletterdheid en daarnaast een van de 21e-eeuwse vaardigheden. Rosanne Hebing doet postdoc-onderzoek naar computational thinking. In deze podcast gaat Bram Oonk met haar in gesprek over wat dit begrip inhoudt, welke misconcepten bestaan over computational thinking en waarom scholen er mee aan de slag moeten. Daarnaast vertellen studenten Wout Walterbos en Eva Taken over hun ervaringen die zij opdeden tijdens een module die ging over computational thinking.

In deze podcast praat Bram Oonk met taaldocent-onderzoeker Lynn Bruijsten. Ze gaan in gesprek over De Kinderboekenweek die dit jaar in het thema staat van 'worden wat je wil'.