Leer voor je leven

Kennispartners in het onderwijs

De landelijke ontwikkelingen in het onderwijs vragen om een pabo die weet wat er landelijk speelt en deze in daden weet om te zetten. Wij werken daarom graag met partners met wie we nieuwe inzichten en trends kunnen delen.

SONedutraining

SONedutraining is partner van Iselinge Hogeschool. Zij bieden een breed pakket aan nascholing voor alle onderwijsprofessionals. SONedutraining doet dit vanuit een sociaalconstructivistische opleidingsfilosofie. In een cursus of opleiding ga je aan de slag met een vraagstuk uit de eigen praktijk. Dat is het unieke van de SONaanpak. 

9,7 voor SONedutraining

Wij feliciteren onze partner SONedutraining (post-hbo en nascholing voor onderwijsprofessionals) met de uitmuntende score die zij behaald hebben. Ze kregen een 9,4 voor de open inschrijving opleidingen en een 9,7 voor de maatwerkopleidingen bij de CEDEO-certificering.

Klanten zijn buitengewoon tevreden over de professionaliteit, de praktijkgerichtheid de kwaliteit van de medewerkers, zowel de docenten als het backoffice, het trainingsaanbod, het maatwerk en het meedenken met de klanten.

Meer informatie over SONedutraining en het aanbod www.sonedutraining.nl 

Opleiden in School, partnerschap Oost-Gelderland

oistransparant_283

Opleiden in de School - partnerschap Oost-Gelderland - is dé plek waar Iselinge Hogeschool en meer dan 80 scholen voor primair onderwijs uit de regio elkaar ontmoeten. Samen willen we goed onderwijs bieden aan de huidige en toekomstige generatie jongeren in de Achterhoek en Liemers. Het samenwerkingsverband heeft drie centrale doelen:

  1. Het bijdragen aan eigentijds onderwijs door ontwikkelen van vaardigheden van (toekomstige) medewerkers
  2. Ontwikkelen van een professionele leer- en werkgemeenschap
  3. Vergroten van de kwaliteit van het primair onderwijs en opleiding door de intensivering van de samenwerking van Iselinge als kennisinstituut en de schoolpraktijk.

Lees meer over Opleiden in School

Open universiteit

De Open Universiteit werkt momenteel samen met vier hogescholen om academische pabo's mogelijk te maken. Op Iselinge Hogeschool kunnen studenten al langer een academische pabo te volgen. Dat project startte in 2009 en was de eerste samenwerking van de Open Universiteit op dat gebied. Zowel studenten als leerkrachten uit het basisonderwijs kunnen dit universitaire schakelprogramma volgen.

Radiant Lerarenopleidingen: kwaliteitsnetwerk van negen hogescholen

radiant-logo-nl-rgb-100mm-72dpi_283

Iselinge Hogeschool werkt binnen Radiant Lerarenopleidingen samen met acht andere lerarenopleidingen basisonderwijs. Deze samenwerking heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs op de pabo te bewaken en verbeteren.

Radiant loopt voorop en is toonaangevend. De hogescholen van Radiant staan voor innovatief en hoogwaardig onderwijs en zijn gespecialiseerd in het opleiden van leraren voor het basisonderwijs. Zij dragen als kennispartner bij aan de ontwikkeling van scholen in hun regio. Doordat de organisaties opereren als kleinschalige hogescholen met aandacht voor persoonlijk meesterschap, onderscheiden ze zich door dynamiek, daadkracht en wendbaarheid van de onderwijsorganisatieprocessen.

Behalve Iselinge Hogeschool maken de volgende hogescholen deel uit van Radiant Lerarenopleidingen:

Lees meer: www.radiantlerarenopleidingen.nl.

Graafschap College

We werken nauw samen met het Graafschap College en dan in het bijzonder met de opleidingen in de sector ‘zorg en welzijn’. Om ervoor te zorgen dat studenten van beide instellingen een goede stageplek vinden en om ervoor te zorgen dat de doorstroom van het MBO naar het HBO goed verloopt, is er contact tussen docenten van Iselinge Hogeschool en docenten van de studierichtingen ‘onderwijs en begeleiding’ en ‘sport en bewegen’ van het Graafschap College. We werken samen in projecten m.b.t. stages in integrale kindcentra (IKC's) en het invullen van keuzedelen voor het MBO.

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn