Leer voor je leven

Missie en visie

Onze missie 

Iselinge Hogeschool is ambitieus in het realiseren van een eigen onderwijsvisie en het aanjagen van onderwijsinnovatie in de regio. Wij zijn een zelfstandige kleinschalige hogeschool met een sterke regionale verbondenheid en een inspirerend landelijk netwerk. Wij bieden studenten, in nauwe samenwerking met het werkveld, innovatief hoger onderwijs, zodat we hen opleiden tot competente, creatieve ‘eigenwijze’ leerkrachten. Lees meer over ons beeld van de ideale leerkracht.

Onze visie

Iselinge Hogeschool leidt gekwalificeerde, zelfsturende, sociaal ondernemende breed georiënteerde leerkrachten op die een centrale rol kunnen spelen op scholen in de regio (maar ook daarbuiten).

Wij bieden een breed, gedifferentieerd onderwijsaanbod tot en met academisch niveau, waarbij we gebruik maken van professionele netwerken. Ons onderwijs kenmerkt zich door een stevige kennisbasis, innovatieve didactische keuzes en zelfgestuurd leren.

  • Wij werken met de nieuwste multimediale toepassingen.
  • Wij werken samen, gericht op resultaat, zijn ondernemend en innoveren op basis van wetenschap.
  • Wij zijn geworteld in de Achterhoek en spelen een belangrijke rol bij de vitalisering van de regio.
  • Wij werken in- en extern met sociale (multi-)media en creëren daarmee een ‘slimme’ organisatie. 

Instellingsplan 2017-2021

160118_iselinge_instellingsplan_tempel_0_2480

In de periode van 2017 tot en met 2021 werken we aan vijf strategische pijlers die de basis vormen voor het onderwijs, de organisatie en de positie in de regio. De pijlers vormen de strategische uitgangspunten voor een solide en vernieuwende lerarenopleiding en sluiten aan bij het reeds in gang gezette beleid (talent- en curriculumontwikkeling). Tevens hebben we speerpunten geformuleerd die de strategische pijlers moeten ondersteunen. De komende jaren staan in het teken van toekomstbestendig onderwijs en de daarbij benodigde innovatiekracht. Ons motto voor de aankomende jaren is "Eigenwijs Samenwerken".

Download het instellingsplan 2017-2021

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn