Leer voor je leven

Betrokkenen

De academische werkplaats kent één onderzoeksthema: ‘ontwerpgericht onderzoek in leernetwerken rond vraaggestuurde innovaties in, met en voor het onderwijs’. In dit onderzoeksthema wordt niet alleen de praktijkrelevantie beklemtoond, maar wordt bovendien de bijzondere opdracht die de hogeschool zich stelt benadrukt: een kenniscentrum te willen zijn waarin innovaties centraal staan. Innovaties die op verschillende niveaus hun doorwerking kunnen krijgen: zowel op (aanstaand) leerkracht-niveau, docent-  als leerlingniveau.

Van alle kanten wordt benadrukt hoe belangrijk een onderzoekende houding van leerkrachten is. De PO-raad ziet onderzoek als hét middel om te bepalen welke aanpakken in het onderwijs wel en welke niet effectief blijken. Ze zien onderzoek als een werkwijze waardoor de kwaliteit van onderwijs kan worden verbeterd. Het doen van onderzoek doen vergt namelijk het ontwikkelen van onderzoekende vaardigheden. Onderzoek doen moet je leren. De academische werkplaats is dé plek waarbinnen iedere deelnemer kan werken aan de verbetering van zijn onderzoeksvaardigheid.

In het curriculum van de hogeschool ontwikkelen studenten hun onderzoeksvaardigheid in een reeks van onderzoeksmodules. Voor studenten is het mogelijk om in hun opleiding deel uit te maken van onderzoeksprojecten binnen de Academische Werkplaats.

saskia_200 eric_200 emmy_200 rob_martens_200 sluiter_200  iwan_1385_01
Saskia Brand-Gruwel  Eric Besselink  Emmy Vrieling  Rob Martens  Albert Sluiter  Iwan Woppereis


prof. dr. Saskia Brand Gruwel

prof. dr. Saskia Brand-Gruwel is hoogleraren Learning Sciences en decaan van de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Haar onderzoek is gepositioneerd binnen het Welten-instituut, onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie in de faculteit. Haar onderzoeksexpertise ligt op het terrein van instructie ontwerp methodieken en onderwijs in digitale media en leren en in het bijzonder informatievaardigheden, waarbij ze steeds de samenwerking zoekt met het werkveld. Ze begeleidt meerdere promovendi om deze terreinen en heeft een internationale reputatie. Brand-Gruwel studeerde onderwijskunde aan de Radboud Universiteit na het bepalen van het diploma Leerkracht Basisonderwijs aan Iselinge Hogeschool. Bij de Radboud Universiteit promoveerde ze op begrijpend leesonderwijs voor leringen in het basis- en speciaal onderwijs. Verder is ze momenteel secretaris van de Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR) en voorzitter van de Commissie Uitwerking Sectorplan Onderwijswetenschappen.  

prof. dr. Rob Martens

Sinds 2014 is Rob Martens hoogleraar aan het Welten-instituut van de OU. Zijn specialismen zijn onderwijsvernieuwing, motivatieprocessen en docentprofessionalisering.  Hij is vakgroepvoorzitter van Teaching and teacher professionalisation. En sinds 2015 is Martens daarnaast wetenschappelijke directeur van het expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) van CINOP.

Rob Martens is onderwijspsycholoog. Na werk en promotie aan de OU, was hij vanaf 2004 als hoofddocent onderwijsstudies verbonden aan de Universiteit Leiden. In 2007 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Veringa leerstoel ‘multimediale educatie’ (Teleac/NTR). Hij is medeoprichter van de EAPRIL (European Association for Practitioner Research on Improving Learning). In 2009 werd hij hoogleraar/(wetenschappelijk) directeur van het Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek (LOOK) van de OU, waarin een vraaggestuurde vorm van onderwijswetenschap werd ontwikkeld. Ook was hij interim directeur van het interfacultair expertisecentrum Netherlands Laboratory for Lifelong Learning (NeLLL) van de OU. Verder verkreeg hij in 2012 de honoraire Francqui leerstoel bij de Katholieke Universiteit Leuven.

Eric Besselink MSc

Studeerde Nederlands en Onderwijskunde. Is voorzitter van de regiegroep onderzoek, projectleider van de Academische Werkplaats. Doet in het leernetwerk 'Schrijven Kun je Leren' onderzoek naar de manier waarop de didactiek in het onderwijs in teksten schrijven kan worden verbeterd. Was taaldocent en directeur basisonderwijs in Wehl.

dr. Emmy Vrieling

Universitair Docent binnen de vakgroep Doceren en Docentprofessionalisering bij het Welten-instituut (Open Universiteit). In variërende onderzoeksprojecten richt zij zich op het uitvoeren van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Haar expertise ligt op het gebied van sociaal leren en zelfgestuurd leren. Momenteel houdt Emmy zich bezig met thema’s als het effectief gebruik van social media ter bevordering van zelfsturing en het faciliteren van netwerkleren aan de hand van de dimensies van sociaal leren. Tevens is zij ICO staflid en redactielid van het Tijdschrift Voor Lerarenopleiders. Emmy heeft een groot aantal publicaties op haar naam staan in zowel praktijkgerichte als wetenschappelijke vakbladen, waaronder International Journal of Educational Research, Professional Development in Education, Learning Media and Technology, en Teaching in Higher Education.

Albert Sluiter

Voorzitter stuurgroep Opleiden in School, partnerschap Oost-Gelderland. En directeur bestuurder Essentius

Iwan Woppereis

Iwan Wopereis is docent bij het Expertisecentrum Onderwijs en Professionalisering van de Open Universiteit en onderzoeker bij de Academische Werkplaats van Iselinge Hogeschool. Zijn onderzoeksinteresse ligt op het snijvlak van onderwijsontwerp, creativiteit en nieuwe technologie. Binnen de Academische Werkplaats van Iselinge Hogeschool houdt hij zich bezig met het begeleiden en (mede) uitvoeren van het ontwerpgerichte onderwijsonderzoek in de verschillende projecten.

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn