Leer voor je leven

Ons #onderwijs2032

Hoe ziet de toekomst van ons onderwijs eruit? Werken we over een aantal jaren alleen nog met tablets en hebben we de leraar dan nog wel nodig? Kunnen we de school niet beter afschaffen? Er zijn uiteenlopende ideeën over de toekomst van het onderwijs. Met dit project gaan we in op deze ideeën en bedenken we samen hoe de toekomst van het onderwijs er uit kan zien.

#onderwijs2032

Het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Nederland is volgens staatssecretaris Sander Dekker aan verandering toe. Onder de noemer #onderwijs2032 wil de Rijksoverheid de dialoog aangaan met allerlei mensen die betrokken zijn bij het onderwijs. Juist leerlingen hebben hun ideeën over de toekomst van het onderwijs.

Het doel van dit project is naast het verbreden van de kennis van de leerlingen dat ze een mening vormen en zich bewust zijn van de maatschappelijke dialoog. De volgende thema's staan daarbij centraal:

  • Welke kennis en vaardigheden moeten een stevigere plek krijgen in het curriculum zodat leerlingen optimaal worden voorbereid op het vervolgonderwijs en de toekomstige arbeidsmarkt?
  • Hoe kan het curriculum eraan bijdragen dat leerlingen optimaal kunnen functioneren in hun rol van burger in een diverse en snel veranderende maatschappij?
  • Welke bijdrage moet het onderwijs leveren aan persoonsvorming en talentontwikkeling? En hoe moet dit tot uitdrukking komen in het curriculum?

Ervaringen

We hebben ervaringen met dit project, doordat we rond dit thema gewerkt hebben met leerlingen van het Rietveld Lyceum. Tijdens deze bijeenkomsten hebben leerlingen gesproken over het onderwijs van de toekomst en zijn ze aan de slag gegaan met een ontwerpopdracht voor leerlingen in de basisschool. Ze hebben hun ideeën over #onderwijs2032 concreet gemaakt in opdrachten voor basisschoolleerlingen en ze hebben de uitkomsten daarvan gepresenteerd en aangereikt aan leraren in het basisonderwijs. Een geweldige ervaring voor de leerlingen en een mooie opbrengst voor leerkrachten en kinderen!
Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn