Leer voor je leven

Werkgelegenheid PO trends

Kans op werk in het basisonderwijs is groot

Op 29 november hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker door middel van een Kamerbrief aan de Tweede Kamer laten weten dat van de in 2015 afgestudeerde leraren van de pabo 86 procent na een half jaar een baan heeft in het onderwijs. Er is sprake van een herstel van de arbeidsmarkt. In het primair onderwijs was het aantal vacatures in juni 2016 voor de tweede maal aanzienlijk hoger dan in juni van het vorige jaar. De meeste vacatures voor leraren waren in het westen van het land. In onze regio gaat het voor wat betreft werkgelegenheid ook niet slecht, aangezien de leerlingdaling in het primair onderwijs in de komende jaren minder sterk zal zijn dan in de afgelopen jaren. Er zijn sterke verschillen in regio’s, maar de vacaturedruk zal naar verwachting overal toenemen.

Landelijk wordt na 2020 een stijgende trend voorzien in leerlingenaantallen voorzien, die zich in de jaren daarna gaat doorzetten. Hierdoor zal de arbeidsmarkt voor leraren door heel Nederland gaan aantrekken. Daarnaast gaan de komende jaren veel leraren met pensioen. Door het verhogen van de pensioenleeftijd en het langer doorwerken van veel leraren, was dit enkele jaren uitgesteld. Het aantal afgestudeerden van de pabo’s is de afgelopen jaren gedaald. Nu de arbeidsmarkt weer aantrekt is deze belangrijkste bron van nieuwe instroom de komende jaren meer nodig dan voorheen. In opdracht van het ministerie uitgevoerde arbeidsmarktramingen voorspellen in het primair onderwijs, zonder veranderingen in de (conjuncturele) omstandigheden, in 2020 een tekort van 4.000 fte aan leraren en schoolleiders (ongeveer 4 procent).

Regionale cijfers onvervulde vacatures in 2021
Onvervulde vacatures bij prognose huidige instroom vanuit pabo’s zonder gewijzigd beleid (cijfers december 2016, Centerdata)

IJsel en Rijn     106 fte per jaar
Achterhoek      31 fte per jaar
Totale vraag    137 fte per jaar

De huidige jaarlijkse instroom vanuit Iselinge Hogeschool op de markt is 78. Er moeten tenminste 48 studenten extra een diploma halen om geen tekorten te krijgen in de achterhoek en Liemers (16% aandeel in gebied Rijn en ijssel t.o.v. 2 andere hogescholen in die regio).

Onderbouwing:
- Persioeneringen: in de regio is een groter aandeel leerkrachten 55-plus: 27% in 2014
- de grote leerling daling is achter de rug
- afgelopen jaren een te laag aantal afgestudeerden aan de pabo om vacatures te vervullen
- instroom vluchtelingen kinderen
- er stromen leerkrachten uit
- een aantal leerkrachten gaan minder werken of krijgt een andere functie (zoals directeur)

Ter verduidelijking: de werkgelegenheid daalt in de regio en vervangingsvraag stijg, de vervangingsvraag geeft een samenvatting van alle fte die gedurende een jaar niet meer vervuld worden in de regio. Dat kan gebeurd zijn door uitstroom, maar ook doordat leraren minder zijn gaan werken of zelfs een andere functie (zoals directeur) zijn gaan bekleden. Personen die meer zijn gaan werken of juist leraar zijn geworden zijn hier ook in meegenomen en met de andere stromen verrekend.)

Bronnen:

http://www.stamos.nl/index.rfx?view=table&verb=showitem&item=2.39.0.54

http://www.stamos.nl/index.rfx?view=table&verb=showitem&item=2.39.0.53

 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2015/06/17/regionale-arbeidsmarktramingen-voor-leraren-in-het-primair-onderwijs/de-arbeidsmarkt-voor-leraren-po-2015-2020-regio-zuid-en-oost-gelderland.pdf

http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/fileadmin/bestanden/vergaderingen-bestuur/bestuur/regionale_arbeidsmarktanalyses_2016/Infographics_Reg._Arb.mrkt_Achterhoek.pdf

http://www.arbeidsmarktplatformpo.nl/fileadmin/bestanden/vergaderingen-bestuur/bestuur/regionale_arbeidsmarktanalyses_2016/Infographics_Reg._Arb.mrkt_IJssel_en_Rijn__Nijmegen.pdf

 

 

 

 

 

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn