Iselinge Hogeschool biedt jou graag ondersteuning bij de voorbereidingen op de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Dit vergroot jouw kans om de toelatingstoets(en) succesvol af te ronden. Naast de gratis leermiddelen op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl kun je ook de voorbereidingscursus toelatingstoetsen volgen. De voorbereidingscursus duurt 3 dagdelen per vak.
Drie dagdelen krijg je online les en de andere dagdelen studeer je zelf. Je kunt gebruik maken van de studieboeken van Iselinge Hogeschool. Daarvoor kun je telefonisch een afspraak maken met het Kenniscentrum Onderwijs (KCO)

Plaats: Iselinge Hogeschool of online
Prijs: volgt nog

Duur: 3 lesmiddagen 
Data: volgen nog
 

Duur: 3 lesmiddagen
Data: volgen nog