Internationalisering bij Iselinge Hogeschool

Op Iselinge Hogeschool kijken we over grenzen heen zodat onze horizon verbreedt.  We onderschrijven het belang van internationalisering voor toekomstige leerkrachten. Door deel te nemen aan onderdelen van het curriculum werk je aan interculturele en internationale competenties. Dat kan door contact met (pabo-)studenten of sprekers van andere pabo's uit het buitenland,  internationale literatuur en andere media, online en fysieke uitwisselingen, internationale stage en studie.

De interculturele en internationale competenties bestaan uit vijf aspecten: persoonlijke groei;  Engelse en/of Duitse taalvaardigheid of de taal van het land waar je naar toe gaat; internationale betrokkenheid; internationale vakkennis en interculturele competenties. Denk hierbij aan zelfkennis, flexibiliteit, veerkracht en ontvankelijkheid in verschillende (multi-)culturele contexten.

Iselinge Hogeschool ziet de interculturele en internationale competenties als essentieel voor het werken als professionele leerkracht in de klas, de school en de maatschappij. Als leerkracht heb je deze competenties nodig bij het contact met kinderen, ouders, andere professionals en om blijvend op de hoogte te zijn van nieuwe internationale ontwikkelingen op het gebied van onderwijs. Zo kun je bijvoorbeeld nieuwe vakinhouden, vakdidactieken en werkvormen die in het buitenland onderzocht zijn op effectiviteit en efficiëntie doelgericht inzetten om een aantrekkelijke innovatieve leeromgeving te kunnen realiseren. Daarnaast dragen deze competenties ook bij aan multiperspectiviteit, waarbij je onderwijssituaties en de uitdagingen daarin vanuit meerdere gezichtspunten en invalshoeken kunt begrijpen en benaderen.

Ervaringsverhalen

Internationale ervaringen zijn spannend en leuk. Vaak houden studenten zelf een blog bij met hun reisverhaal.

"Mijn avontuur begon op 31 januari en ik blijf hier in totaal 10 weken. De tijd vliegt! Ik loop stage op het St. Franciscus College, een lokale, katholieke basisschool in Willemstad. De school telt ongeveer 400 leerlingen en is daarmee een grote school. Ik loop stage in groep 6a. De leerkrachten en leerlingen spreken voornamelijk Papiaments maar kunnen, vooral in de hogere groepen, ook Nederlands. Het verschil met de basisscholen in Nederland is enorm. Daardoor moest ik aan het begin erg wennen. De leerlingen dragen een uniform en de lokalen zijn anders ingericht. Ook is de rol van de leerkracht heel anders." 

Mano en Eva zijn in het laatste blok van hun derde leerjaar voor tien weken naar Rome afgereisd om hun internationalisering af te ronden. Tijdens hun stage hebben zij vlogs op YouTube gemaakt. Klik hieronder op één van de knoppen om de vlogs te bekijken. 

Internationalisering in het curriculum van Iselinge

Tijdens jouw studie op Iselinge Hogeschool werk je aan het kijken over jouw eigen grenzen door ook over landsgrenzen te gaan. 

Bij burgerschapsvorming bezoek je een school gebaseerd op een voor jou relatief onbekende levenbeschouwelijke grondslag (bijvoorbeeld een joodse, hindoeïstische, islamitische of democratische school. Daarnaast kun je kiezen voor een module waarbij je kennismaakt met onderwijs in een grote stad (Pabo en basisschool in Rotterdam of Amsterdam). Tijdens de internationale week bezoek je een basisschool en de lerarenopleiding dicht over de Nederlandse grens of eventueel een internationale school in Nederland. In de kennislijn werk je aan je Engelse taalvaardigheid en behaal je sowieso B1 niveau. Buiten het curriculum kun je het English Cambridge certificate behalen op B2 of C1 niveau, in overleg met onze Radiant partner KPZ in Zwolle. Als je je propedeuse hebt behaald kun je in het tweede jaar al 14 dagen naar het buitenland met Edukans.

In het curriculum, met name bij de leeftijdspecialisatie, vakspecialisatie, minoren, themamodules en studiecoaching wordt verwezen naar voorbeelden van praktijken en theorie afkomstig van verschillende landen in Europa en daarbuiten. Het is mogelijk om kennis en informatie met docenten, studenten en leerlingen in het buitenland virtueel uit te wisselen. Dit noemen we Internationalisation@home en kan bijvoorbeeld via E-Twinning.

Je kunt in het buitenland stage lopen en/of studeren binnen de kaders van bestaande minoren; de vrije module; leeftijdspecialisatie; vakspecialisatie en themamodules. Binnen bestaande minoren kun je naar het buitenland (twee á drie weken), bijvoorbeeld voor een vergelijking tussen werkbevlogenheid van (startende) leerkrachten in Nederland en IJsland, computational thinking en werkplaats van de toekomst in Nederland en een ander land, geweldloze communicatie en opvoeding(nonviolent communication and education) binnen de minor verbindend gezag, filmeducatie of historisch redeneren in Nederland en daarbuiten.

Internationalisering kun je ook inzetten bij een vrije module,  waarin je zelf een selectie maakt van deelcompetenties voor de werkplekbekwame en startbekwame fase waaraan je binnen educatieve organisaties (bijvoorbeeld scholen, schoolbegeleidingsdienst, educatieve uitgever, bibliotheek en musea) in het buitenland en eventueel ook in Nederland, werkt aan professionele ontwikkeling.

Voor de leeftijdsspecialisatie jonge kind kun je in een ander land onderzoeken hoe de overgang tussen vroeg- en voorschoolse educatie naar het basisonderwijs is geregeld; welke ontwikkelingsgebieden worden bijgehouden en op welke wijze; hoe en hoevaak met ouders wordt gecommuniceerd over het jonge kind en/of hoe taalontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling of creatieve ontwikkeling wordt gestimuleerd. Heb je de leeftijdsspecialisatie oudere kind gekozen dan doe je een actieonderzoek op een gebied waar jij zelf handelingsverlegenheid ervaart, bijvoorbeeld ten aanzien van sociaal emotionele ontwikkeling of pedagogisch klimaat bij het oudere kind; doorgaande leerlijnen naar het voortgezet onderwijs, klassenmanagement of digitale geletterdheid. Je kunt dan bijvoorbeeld een vergelijking maken tussen hoe dit in Nederland en in een ander land wordt aangepakt.

Voor de vakprofilering arts of science bereid je innovatieve, aansprekende onderwijsactiviteiten voor, voert die uit en evalueert die. Je onderzoekt hoe een bepaald concept tot uiting komt in Nederland en het buitenland, zoals outdoor education, coöperatief werken, wereldburgerschap, inclusiviteit en diversiteit. Studie en/of stage in het buitenland binnen bovenstaande curriculumonderdelen kan variëren van twee tot tien weken in zowel het dichte of verre buitenland. Hieronder enkele voorbeelden:

  • twee á drie weken naar Gambia via Pro8 en Buganala, of een ander land;
  • twee weken met Edukans naar Uganda, Kenia, Suriname of India;
  • tien weken via Radiant naar Aruba, Bonaire, Curaçao, St Eustacius, St Maarten, Suriname;
  • elke andere bestemming  waar Nederlands, Engels of jouw (tweede) moedertaal wordt gesproken, zoals Malta, Turkije, Marokko, Macedonië, België, Zuid Afrika.

Buitencurriculair wordt het derde studiejaar een kunst- en cultuurreis naar Parijs georganiseerd. Je ervaart deze stad op een multidisciplinaire wijze waarin de kunst- en zaakvakken centraal staan. Daarnaast kun je ook in het derde of vierde jaar je English Cambridge certificate behalen op B2 of C1 niveau behalen.

Aanbod internationalisering voor Iselinge studenten

Onze opleidingsscholen onderstrepen ook het belang van internationalisering. Drie voorbeelden: binnen het RK bestuur in de gemeente Oude IJsselstreek en Aalten-Dinxperlo 'Essentius' is gestart met Nachbarsprache, samen met partnerscholen in Anholt en Bocholt (Duitsland). Leerlingen leren al in de onderbouw Duits te spreken en te verstaan. Kinderen en leerkrachten van midden- en bovenbouw wisselen ook fysiek uit. Een tweede voorbeeld is de uitwisseling van PC Accentscholen in Aalten en Dinxperlo met scholen in Canada. Leerkrachten en directeuren hebben bij elkaar in de keuken gekeken hoe zij zorgen voor kwalitatief goed, actueel en innovatief  onderwijs. Een derde voorbeeld betreft  RK opleidingsscholen van Pro 8 in de gemeente Montferland. Elk jaar gaan een aantal leerkrachten en directeuren naar Gambiaanse basisscholen en de lerarenopleiding aldaar, om samen met lokale collega's te werken aan verdere professionalisering van leerkrachten en kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Tevens werken we samen met partnerschappen Opleiden in de school in het buitenland. De meest recente opgestarte partnerschap is dat van Kibrahacha, opleidingsscholen op Aruba, Bonaire en Curaçao met wie we nauw samenwerken. Onlangs waren bestuurders, opleidingsdocenten en schoolopleiders op Iselinge en andere Radiant hogescholen. Jij kan als student stage lopen op een van de opleidingsscholen en wordt daarbij begeleid door een schoolopleider en mentor van Kibrahacha.