1. Akkoordverklaring

Door het bezoeken van de website van Iselinge Hogeschool of het gebruiken en/of downloaden van informatie, in welke vorm dan ook, van deze website ga je akkoord met deze Website Voorwaarden Iselinge Hogeschool. Indien je de voorwaarden niet aanvaardt, dan dien je de website van Iselinge Hogeschool niet te bezoeken.

2. Wijziging website en voorwaarden

Iselinge Hogeschool behoudt zich het recht voor de website Voorwaarden Iselinge Hogeschool op ieder moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Dat geldt ook voor de inhoud van de website.

3. Doel website

Iselinge Hogeschool beoogt met deze website informatie te verstrekken over haar producten en diensten. Daarnaast biedt Iselinge Hogeschool op de website aanvullende informatie over onderwijsgerelateerde onderwerpen. De website geeft geen advies. Iselinge Hogeschool streeft naar correcte informatievoorziening via de website, maar garandeert niet dat de geboden informatie geen fouten of omissies bevat en/of up-to-date is.

4. Aansprakelijkheid

Iselinge Hogeschool sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de website.

5. Intellectuele eigendom

Op de website van Iselinge Hogeschool rust auteursrecht, welke volledig juridisch intellectueel eigendom van Iselinge Hogeschool is. Iselinge Hogeschool behoudt alle rechten voor. Alle informatie, in welke vorm dan ook, wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht en blijft altijd eigendom van Iselinge Hogeschool.

6. Reikwijdte gebruiksrecht

Iselinge Hogeschool verleent zakelijke website-bezoekers het recht om de informatie, in welke vorm dan ook, van deze website uitsluitend voor interne bedrijfsvoering te gebruiken. Voor niet-zakelijke website-bezoekers is het gebruiksrecht beperkt tot privé-gebruik van de informatie. Ieder ander, in het bijzonder commercieel gebruik, wordt uitdrukkelijk verboden.

7. Fora op de website

Op delen van de website kan de bezoeker desgewenst een bijdrage leveren aan de informatievoorziening, bijvoorbeeld in de vorm van een forum. Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in deze bijdragen van derden aan de website worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze deelnemers ingediend en zijn niet die van de redactie van de website of van Iselinge Hogeschool. Ten aanzien van deze bijdragen gelden minimaal de volgende regels:

  • de deelnemer zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer in acht nemen;
  • deelname aan de website is volledig voor eigen rekening en risico van de deelnemer;
  • de deelnemer vrijwaart Iselinge Hogeschool voor mogelijke aanspraken van derden ter zake;
  • Iselinge Hogeschool behoudt zich in alle gevallen het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen.

8. Hyperlinks

De website van Iselinge Hogeschool verwijst door middel van een hyperlink naar andere websites. Deze verwijzingen worden ter informatie aan de bezoeker weergegeven. Iselinge Hogeschool is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt en sluit alle aansprakelijkheid in dit verband uit. Bovendien mag uit een verwijzing niet worden afgeleid dat Iselinge Hogeschool gelieerd is aan de andere website of de inhoud ervan onderschrijft.

9. Privacy

Iselinge Hogeschool hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene verordening gegevensbescherming (Richtlijn 95/46/EG).

10. Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield en is hierbij aangesloten. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ stellen zich te houden aan het EU-US Privacy Shield en zijn hierbij aangesloten. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden met behulp van de Help-functie van je browser.

11. Nederlands recht en Nederlandse rechter

Op de website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het Arrondissement Arnhem.

Tenslotte

Iselinge Hogeschool heeft een apart onderdeel op de website ingericht om betrokkenen inzicht te geven in de verwerking van persoonsgegevens en hun privacy. Bekijk de webpage.