Academische Werkplaats

In de Academische Werkplaats werkt Iselinge Hogeschool samen met de Open Universiteit en de opleidingsscholen van Opleiden in School, Partnerschap Oost-Gelderland.

In de Academische Werkplaats werken docent-onderzoekers, onderwijsprofessionals, experts uit het werkveld én studenten samen aan onderzoeksvragen die door de praktijk zijn ingebracht. Zij nemen gezamenlijk deze praktijkvraagstukken onder de loep en gaan op basis van onderzoek aan de slag met innovatieve ontwerpen die passen bij dit vraagstuk.

De Academische Werkplaats bestaat sinds september 2016. Het is een initiatief van drie partijen die hierover samen afspraken hebben gemaakt: het Partnerschap Opleiden in School Oost-Gelderland, de Open Universiteit en Iselinge Hogeschool. Doordat alle partners hun expertise en ervaring inbrengen hebben de verschillende werkplaatsen al tot mooie resultaten geleid. De Academische Werkplaats laat graag van zich horen. We willen zichtbaar zijn door op symposia te presenteren, door te publiceren in vaktijdschriften en door workshops te verzorgen. In alle werkplaatsen wordt mooi onderwijs ontwikkeld dat in zekere zin grensverleggend en spannend is. De activiteiten richten zich vaak op gebieden die nog niet ‘ontgonnen’ zijn. Soms is hierover wetenschappelijk al het nodige onderzocht, maar heeft het de weg naar de praktijk nog niet gevonden.

Samen met andere (aanstaande) onderwijsprofessionals werkt u mee aan een relevant en uitdagend thema. U denkt mee in het oplossen van een onderwijsprobleem. Daarbij zult u volgens een bepaalde systematiek leren hoe u ontwerpgericht onderzoek kunt doen. Daarnaast verwerft u kennis en vaardigheden in het te onderzoeken thema en onderzoeksvaardigheden die bij kunnen dragen aan de verbetering van het onderwijs in uw eigen school. In de Academsiche werkplaats ontwerpt u een concrete oplossing voor een onderwijsprobleem: een instrument, een aanpak, een handleiding of iets anders dat bruikbaar is binnen uw eigen school en op andere scholen. Tot slot werkt u mee aan het beschikbaar stellen van de ontworpen materialen voor uw collega’s in de vorm van een studiedag, een praktijkartikel, een workshop, etc. 

Indienen vragen voor thema's Academische Werkplaats

In januari worden de thema's voor de werkplaatsen van volgend schooljaar vastgesteld. De keuze voor de thema's wordt gestuurd door praktijkproblemen waar (aanstaande) leekrachten en onderwijsprofessionals tegenaan lopen. Van oktober tot december worden de vragen geinventariseerd.

Iedere (aanstaande) onderwijsprofessional kan een vraag indienen. Een aantal voorbeelden van vragen zijn:
‘Hoe pas ik technologie op een zinvolle manier toe in mijn onderwijs?’
‘Wat kan ik doen om voor alle leerlingen in mijn klas een veilige én passende leeromgeving te maken?’
‘Hoe leer ik kinderen eigenlijk plezier beleven aan het lezen van teksten?’

Meedoen met een werkplaats

Wat betekent meedoen in de Academische Werkplaats? 

Je werkt samen met andere (aanstaande) onderwijsprofessionals aan een relevant en uitdagend thema. 

  • Je denkt mee in het oplossen van een onderwijsprobleem. Daarbij zul je volgens een bepaalde systematiek leren hoe je ontwerpgericht onderzoek kunt doen. 
  • Je verwerft kennis en vaardigheden in het te onderzoeken thema en onderzoeksvaardigheden die bij kunnen dragen aan de verbetering van het onderwijs in jouw eigen school. 
  • Je ontwerpt een concrete oplossing voor een onderwijsprobleem: een instrument, een aanpak, een handleiding of iets anders dat bruikbaar is binnen jouw eigen school en op andere scholen. 
  • Je werkt mee aan het beschikbaar stellen van de ontworpen materialen voor jouw collega’s in de vorm van een studiedag, een praktijkartikel, een workshop, etc. 
  • Enthousiasme, vindingrijkheid en een innovatieve inslag. 
  • Je bent werkzaam in het onderwijs en kiest ervoor om twee jaren mee te doen aan de werkplaats. 
  • Je bent tijdens acht werkdagen per jaar beschikbaar voor de werkplaats (acht woensdagmiddagen van half 3 tot half 6). 
  • Je kunt jaarlijks 80 uren bijdragen aan de werkplaats (40 uur door aanwezig te zijn en mee te ontwerpen, 40 uur door ontwerpen te testen in de eigen praktijk). 
  • Voor de deelname binnen de Academische Werkplaats worden binnen de eigen school 80 uur professionaliseringsruimte toegekend.

Aanbod Academische Werkplaats

In verschillende werkplaatsen van Iselinge Hogeschool is nog ruimte voor leerkrachten en directeuren om aan te sluiten of om op een andere manier betrokken te zijn bij onderzoek. In de werkplaatsen werken studenten, leerkrachten, directeuren, docent-onderzoekers en experts samen aan een uitdaging uit de praktijk van het onderwijs. Volgens de principes van ontwerpgericht onderzoek worden systematisch stappen gezet om deze uitdaging aan te gaan. Heeft u interesse om deel te nemen aan een van de werkplaatsen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Rosanne Hebing (onderzoek@iselinge.nl).