Iselinge Hogeschool gaat met zorg om met de persoonsgegevens van studenten, medewerkers en andere betrokkenen. Iselinge Hogeschool gebruikt jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze aan ons verstrekt hebt.  

Iselinge Hogeschool hanteert een reglement verwerking van persoonsgegevens. In dit reglement is onder andere te lezen welke persoonsgegevens door Iselinge Hogeschool worden verwerkt.

Iselinge Hogeschool vindt het belangrijk om alle (aspirant)studenten, medewerkers en derden te informeren over de rechten en plichten rondom privacy en verwerking van persoonsgegevens. Alle personen waarvan Iselinge Hogeschool persoonsgegevens verwerkt, hebben in de algemene verordening gegevensbescherming rechten inzake de verwerking van persoonsgegevens. Iselinge Hogeschool heeft deze rechten beschreven in het reglement verwerking van persoonsgegevens.

Als student of medewerker van Iselinge Hogeschool kun je via Studielink, Trajectplanner en Afas gebruik maken van je rechten. Heb je aanvullende vragen of verzoeken, stuur dan een e-mail naar privacy@iselinge.nl.

Om een verzoek op aanspraak op deze rechten in te dienen kun je gebruik maken van dit formulier:

Iselinge Hogeschool doet direct een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (het voormalige College Bescherming Persoonsgegevens) als er sprake is van een datalek dat leidt tot een aanmerkelijke kans op nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Een beveiligingsincident kan de oorzaak zijn van een datalek. Heb je een beveiligingsincident opgemerkt? Meld dit dan bij de functionaris gegevensbescherming via dit formulier.

Iselinge Hogeschool laat met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, evenementen en lessen. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waar studenten schade door kunnen ondervinden. 

Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal. Deze toestemming vragen we via een formulier aan studenten en medewerkers.

Let op: om het formulier te kunnen openen dien je met je Google account van Iselinge Hogeschool ingelogd te zijn. Indien je in je browser bent ingelogd met een ander Google account, zal de melding "Je hebt toestemming nodig" verschijnen. Log in dat geval uit of gebruik een andere browser waarin je niet met een ander Google account bent ingelogd.

Je geeft je toestemming voor de duur dat je als student ingeschreven bent bij Iselinge Hogeschool. Je kunt op ieder moment je toestemming wijzigen of intrekken. Na het verzenden van het formulier ontvang je via e-mail een bevestiging. Bewaar deze e-mail, want met de link die erin staat kun je op een later moment je toestemming wijzigen of intrekken.
Indien je op een later moment je toestemming wilt intrekken, dan kun je dit ook doen op de website van Iselinge onder het kopje "Privacy". Bij onduidelijkheden kun je altijd een vraag stellen via privacy@iselinge.nl.

Kom je jezelf tegen op beeldmateriaal dat voor 25-5-2018 is gemaakt en wil je dat dit verwijderd wordt? Stuur dan een e-mail naar privacy@iselinge.nl. Je kunt ook een e-mail naar dit adres sturen indien je twijfels of vragen hebt over het gebruik van beeldmateriaal door Iselinge Hogeschool.