Het kompas voor Verbindend Gezag

Bekijk het Kompas

Het Kompas voor Verbindend Gezag

Van 2019 tot 2023 hebben studenten, leerkrachten, gedragsspecialisten en docent-onderzoekers in de Academische Werkplaats van Iselinge Hogeschool Het Kompas ontwikkeld. Het Kompas is ontwikkeld op basis van het gedachtegoed van Verbindend gezag®. Het Kompas is opgebouwd vanuit de vijf pijlers: 1) aanwezigheid, 2) de-escalatie, 3) (herstel van) relatie, 4) steun en 5) verzet. Het Kompas beschrijft concreet, waarneembaar gedrag van educatief professionals in alledaagse situaties. Oftewel: op het basisniveau van ‘waakzame zorg’: oplettendheid.

Het Kompas is geen recept of een trukendoos. Het Kompas is wél een hulpmiddel om op koers te blijven door (samen) te reflecteren op Verbindend Gezag. Je kunt het gebruiken als reflectiemiddel, bij collegiale consultatie, tijdens intervisie of om anderen te observeren (bijvoorbeeld om van hen te kunnen leren). 

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).