Cursus Boeken en burgerschap

Door boeken kun je meerdere levens leven. Boeken zijn daarom bij uitstek geschikt om kinderen bewust te maken van verschillende levenswijzen. Hoewel kinderen bij jou in de klas allemaal anders opgroeien, weten ze dat niet altijd van elkaar. Voor een leerkracht kan het een uitdaging zijn om deze verschillen bespreekbaar te maken, laat staan om kinderen te leren deze verschillen te waarderen. Boeken kunnen een veilig startpunt zijn voor een gesprek over verschillen tussen mensen. Verhalen vertellen ervaringen die iedereen kan beleven door hetzelfde boek te lezen. Als je deze beleving met elkaar deelt, kun je je bewust worden van verschillen in perspectieven.

“Samen lees je meer in hetzelfde boek.”

Leesonderwijs is op scholen vaak enkel gericht op het beantwoorden van vragen bij een tekst. Hoewel sommige teksten juist uitnodigen tot een gesprek. Helemaal wanneer je teksten met elkaar gaat vergelijken. Omdat ze schuren. Of omdat ze naburig aan elkaar zijn. Met het vergelijken van deze teksten stimuleer je kritische geletterdheid van leerlingen. En wanneer je boeken kiest die maatschappelijke thema’s centraal zetten, maak je actief werk van burgerschapsvorming.

“Door het volgen van deze cursus durf ik voor het eerst een lastig thema als discriminatie bespreekbaar te maken in de klas.”

Inhoud opleiding

Tijdens de bijeenkomsten van de leergang Boeken en Burgerschap leer je invulling te geven aan geïntegreerd lees- en burgerschapsonderwijs. Dit leer je door vaardig te worden met de methodiek Schurende en naburige teksten. Deze methodiek houdt in dat we een leesboek gaan vergelijken met andere (fictieve en non-fictieve) teksten. Deze teksten kunnen naburig zijn: ze versterken elkaar of vertellen een verhaal uit eenzelfde perspectief. Ook kunnen de teksten schuren: ze bieden een ander perspectief op eenzelfde thema of ze spreken elkaar tegen. Voor deze methodiek gebruiken we kinderboeken waarin maatschappelijke thema’s aan de kaak worden gesteld. Je leert hoe je geschikte boeken selecteert. Daarnaast zul je meer zelfvertrouwen opbouwen in het bespreekbaar maken van controversiële onderwerpen. Na het volgen van deze leergang ben je expert op het gebied van kritische geletterdheid en burgerschapsvorming.

De opleiding start in oktober 2023 op donderdagavond van 18.15 uur tot 20.15 uur.

Data:
do 26 oktober
do 9 november 
do 23 november
do 14 december

Praktische informatie

Prijs
Prijs €490,- inclusief boeken, koffie en kopiekosten w.v. €80,-

Duur
4 bijeenkomsten

Plaats
Doetinchem

Startdatum
Studiejaar 2023-2024

Lesavond
Donderdagavond van 18.15 tot 20.15 uur

Vragen?
Contactpersonen Bram Oonk en Lynn Hartjes
Mail naar llo@iselinge.nl

De cursus gaat door bij voldoende aanmeldingen.

“Een van de mooie opbrengsten van deze bijeenkomsten was dat zelfs ik als niet-lezer enthousiast werd over het lezen van deze boeken.”