Master Leren en Innoveren

Als leerkracht, onderwijsmanager en/of onderwijsprofessional ben je nooit uitgeleerd. Met een mastertitel op zak heb jij een meerwaarde voor het onderwijs. De kwaliteit van leraren is van doorslaggevend belang voor de toekomst van onze kinderen. Iselinge Hogeschool werkt samen met acht Nederlandse pabo's binnen de coöperatie Radiant Lerarenopleidingen. Wij bieden in samenwerking met onze partners de masterstudie Leren en Innoveren aan.

Deze masteropleiding daagt je uit, geeft je de mogelijkheid om je te specialiseren en om jouw carrière verder te versterken. Met het volgen van de Master Leren en Innoveren ontwikkel je de kwaliteiten die noodzakelijk zijn om een veranderings- en innovatieproces in je school te starten en te begeleiden.

In het tweejarige masterprogramma word je als leraar tot innovatieprofessional opgeleid. Je leert hoe je de onderwijspraktijk op je eigen school kunt verbeteren. De opleiding rust op drie pijlers:

  • je leert een onderwijspraktijk stap voor stap echt te verbeteren;
  • je vernieuwt die praktijk op een onderzoeksmatige manier;
  • je professionaliseert je in je denken, communiceren en handelen.

Dit alles leidt tot een professionele cultuur in de gehele schoolorganisatie.

Deze master is ontwikkeld binnen het partnerschap van Radiant Lerarenopleidingen. Je volgt de master Leren en Innoveren op locatie van De Marnix Academie in Utrecht waar het onderwijsaanbod wordt verzorgd door onder andere docenten van Iselinge Hogeschool. Je schrijft je in als student aan de Marnix Academie en ontvangt bij afstuderen ook een masterdiploma van de Marnix Academie.

Voor alle informatie over deze masteropleiding (programma, rooster, voorlichtingsbijeenkomsten en proefstudeermomenten) verwijzen we je naar de website over de master Leren en Innoveren. 

Iselinge Hogeschool is aangesloten bij Radiant Lerarenopleidingen. Dit is een samenwerkingsverband van negen hogescholen. Binnen Radiant Lerarenopleidingen bundelen wij kennis en kracht voor onderwijsontwikkeling en praktijkgericht onderzoek.