Post-hbo specialist nieuwkomersonderwijs

Wil jij de kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers verbeteren? De post-hbo-opleiding Specialist nieuwkomersonderwijs biedt handvatten om passend onderwijs voor nieuwkomers te organiseren en te verzorgen. Deze opleiding biedt jou de praktische tools en diepgaande kennis die nodig zijn om succesvol te zijn in het ondersteunen van nieuwkomers in het onderwijs.

De opleiding is bedoeld voor deelnemers met een bachelordiploma in het onderwijs.

Over de opleiding

De opleiding tot Specialist Nieuwkomersonderwijs rust deelnemers uit met pedagogische competenties voor het omgaan met gedrag en trauma, didactische bekwaamheid in het ondersteunen van Nederlands als tweede taal vanuit een meertalige benadering, interpersoonlijke vaardigheden in het contact met leerlingen, ouders en de omgeving, en organisatorische competenties in het vormgeven van onderwijsaanbod voor een steeds veranderende doelgroep. 

De focus ligt op sociaal-emotionele en cognitieve ondersteuning, waarbij deelnemers worden voorbereid op de complexiteit van het werken met nieuwkomers. De opleiding benadrukt praktische vaardigheden, zoals het leiden van meertalige klassen en het creëren van een positief werk- en omgangsklimaat, terwijl recente theorieën en literatuur worden geïntegreerd om vakinhoudelijke en didactische competenties te ontwikkelen. 

De volgende onderwerpen komen aan bod

 • Verkennen van het beroepsbeeld van een specialist nieuwkomersonderwijs.
 • Begrip van diverse achtergronden van nieuwkomers en toepassing in de onderwijspraktijk.
 • Creatie van een krachtige leeromgeving voor nieuwkomers.
 • Herkenning van signalen van trauma en begrip van de impact op het leerproces.
 • Toepassing van pedagogische competenties voor een veilige leeromgeving.
 • Adequate respons op traumatische ervaringen en ondersteuning bieden.
 • Begrip van uitdagingen in de eerste periode voor nieuwkomers.
 • Integratie van meertaligheid in het onderwijs.
 • Ontwikkeling van vakinhoudelijke en didactische competenties.
 • Begrip van specifieke leerbehoeften van jonge nieuwkomers.
 • Organisatorische competentie voor een gestructureerde leeromgeving.
 • Begrip van specifieke leerbehoeften van oudere nieuwkomers.
 • Competentie in samenwerken in een team voor implementatie van taalbeleid.
 • Begrip van het belang van ouderbetrokkenheid.
 • Competentie in samenwerken met ouders en externe betrokkenen.
 • Begrip van theorieën en literatuur over woordenschatonderwijs.
 • Integratie van woordenschat in krachtige leeromgevingen.
 • Inzicht in theorieën en literatuur over lees- en spellingsvaardigheden.
 • Geavanceerde strategieën toepassen voor lezen en spellen.
 • Kennis van theorieën over luister- en spreekvaardigheden.
 • Toepassing van geavanceerde strategieën voor luisteren en spreken.
 • Ontwikkeling van reflectief vermogen.
 • Competentie in systematische evaluatie en verbetering van professionele praktijk.
 • Integratie van verworven kennis en vaardigheden in praktijkcontexten.
 • Bespreking van individuele en collectieve ervaringen.

Deelnemers dienen een portfolio in dat relevante documentatie bevat, zoals lesplannen, reflectieverslagen, en observaties. Daarnaast geef je een mondelinge presentatie, ondersteund door visueel materiaal zoals slides, video's, en lesmateriaal.

Na afronding ontvang je het officeel erkende post-hbo-diploma specialist nieuwkomers van het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Donderdag 16.15 tot 21.30 uur

 • 10 oktober
 • 7 november
 • 28 november
 • 12 december
 • 9 januari
 • 30 januari
 • 20 februari
 • 13 maart
 • 3 april
 • 24 april
 • 15 mei
 • 5 juni

Praktische informatie

Prijs
€ 2.950,00
incl. administratie, materiaal en diploma
excl. literatuur en catering

Studiebelasting
300 uur

Plaats
Doetinchem

Startdatum
Oktober 2024 bij voldoende aanmeldingen

Lesavond
Donderdag

Vragen?
Contactpersoon is Pascal Tijdink 
Mail naar llo@iselinge.nl.

De opleiding gaat door bij voldoende aanmeldingen.