Schakelprogramma van Ad-PEP naar pabo

Het schakelprogramma van Ad-PEP naar pabo maakt het mogelijk voor Ad-PEP studenten om in de periode van februari tot en met juli toelaatbaar te worden voor het derde studiejaar (de werkplekbekwame fase) van de deeltijd pabo. Het zorgt voor een complete dekking van de kennisbasis van pabo jaar 1 en 2. De studielast van het programma bedraagt 30 studiepunten. 

Je bent toelaatbaar tot het schakelprogramma van Ad-PEP naar pabo als je:

  • Het leren in de praktijk (Ad-PEP) met minimaal een voldoende is gewaardeerd​
  • Bij de module Profileringsprogramma je richt op het beroep van leraar, waarbij ervaring is opgedaan in zowel de onder- als de middenbouw van het basisonderwijs​
  • De huidige studiecoach een positief studieadvies heeft gegeven om in te stromen in het schakelprogramma

Gedurende het schakelprogramma heb je twee avonden in de week les, op maandag- (fysiek) en woensdagavond (online). Je komt in de klas met de deeltijdstudenten uit het tweede studiejaar. Je gaat ook het meeste onderwijs van de tweedejaars studenten volgen, op een paar kleine verschillen na. Zo zit er in het schakelprogramma de Wiscat rekentoets, dit is een plus op het programma van de deeltijd en deze lessen volg je alleen met de studenten van het schakelprogramma. Je krijgt ook enkele vrijstellingen op basis van je diploma Ad-PEP.

De overige vakken die je krijgt in het schakelprogramma zijn:

  • Kunstvakken
  • Taal
  • Rekenen
  • Onderzoek
  • Zaakvakken
  • Studiecoaching
  • Bewegingsonderwijs

Tijdens het schakelprogramma ga je 22 dagen stage lopen bij een bovenbouwgroep op een opleidingsschool van Iselinge Hogeschool. Dit komt neer op één keer in de week stage + 5 extra stagedagen. Iselinge Hogeschool plaatst je bij een opleidingsschool. Hierbij wordt rekening gehouden met de reisafstand. De stagedag plan je in overleg met je schoolopleider.

Om na het schakelprogramma toelaatbaar te zijn tot de pabo moet je voor de start van de pabo de toelatingstoetsen natuur & techniek, geschiedenis en aardrijkskunde hebben gehaald. Heb je ze al een keer behaald, dan kunnen deze toetsen nog geldig zijn. Je kunt  informatie vinden hierover op goedvoorbereidnaardepabo.nl. De lessen voor de toelatingstoetsen zitten niet standaard in je scholingsprogramma. De data voor de toelatingstoetsen kun je vinden op goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Praktische informatie

Prijs
€ 1030,50 exclusief studiematerialen

Studielast
Half jaar, twee avonden per week les en 22 dagen stage

Plaats
Doetinchem en online

Startdatum
Februari 2025

Sluiting inschrijving:
Half januari

Lesavonden
Maandag- en woensdagavond

Vragen?
Contactpersoon Nikka te Koppel
Mail naar llo@iselinge.nl.

De cursus gaat door bij voldoende aanmeldingen.

Schrijf je in!

Heb jij je keuze gemaakt? Schrijf je dan nu in. We verwelkomen je graag in onze Leven Lang Ontwikkel portal. Via deze portal kun jij je aanmelden voor het totale Leven Lang Ontwikkel aanbod van Iselinge Hogeschool. Dit maakt het voor jou makkelijk om jezelf te blijven professionaliseren.