Wij staan er samen voor, dat geeft kracht!


De pijler steun gaat over samen gezag dragen, elkaars gezag legitimeren en elkaar ondersteunen. Een onderwijsprofessional die steun ervaart, staat krachtig. En dat helpt om kalm en vastberaden te kunnen reageren op uitdagende situaties.

Je vormt een team rondom het kind (met collega's, ouders/verzorgers, ondersteuners, familie, etc.). Je bent daarbij niet gericht op: Wiens fout is het? - maar: Hoe kunnen we elkaar versterken? Je benut in het team de deskundigheid van anderen om tot betere oplossingen te komen. 

Je gaat op zoek naar steun en biedt dit aan anderen.

Items uit het Kompas voor Verbindend Gezag

 • Ik leg aan het begin van het jaar (informeel) contact met álle ouders/verzorgers.

 • Ik vorm met anderen een team voor het kind.

 • Ik verwelkom anderen in de groep om ons gezag te legitimeren. 

 • Ik spreek álle leerlingen aan, ook als ze niet bij mij in de groep zitten.

 • Ik vraag steun aan anderen door concreet aan te geven wat ik nodig heb.

 • Ik spreek open en transparant over moeilijkheden die ik ervaar.

 • Ik benut deskundigheid van anderen (ouders, collega’s, externen).

Praktijkvoorbeeld

Het is dinsdagmiddag. Als intern begeleider bereid ik vandaag de groepsbesprekingen voor. Terwijl ik naar het kopieerapparaat loop, hoor ik enorm veel kabaal uit het lokaal van groep 7 komen. Ik ben benieuwd wat er gebeurt en loop langs het lokaal. Terwijl ik het lokaal inkijk, maak ik oogcontact met juf Ilona. Ik weet direct wat ze bedoelt: ze heeft steun nodig. Ik loop rustig het lokaal binnen en neem plaats aan haar zijde. ‘Juf Ilona, er is een telefoontje in de personeelskamer’, zeg ik. Juf Ilona snapt direct de hint en loopt de klas uit. Ze neemt een kwartiertje de tijd voor zichzelf. Als ze even later terugkomt zijn de kinderen aan het werk en loop ik weer naar buiten.

Belangrijke begrippen

 • It takes a village to raise a child. Het mobiliseren van steun is noodzakelijk, omdat Verbindend Gezag ‘gedeeld gezag’ is. Dit houdt bijvoorbeeld in dat het de verantwoordelijkheid van het hele schoolteam om een oplossing te zoeken om de individuele leerkracht te steunen. Of dat samenwerking met ouders noodzakelijk is om tot een aanpak te komen bij voortdurend schoolverzuim.
 • Gezagsdrager is een begrip dat aangeeft dat je als volwassene gezag draagt in een bepaalde situatie.
 • Legitimeren houdt in dat je het gezag van anderen erkent en ondersteunt. 
 • Informeel contact is 'warm' contact buiten geplande momenten om (dus anders dan 10-minuten gesprekken), bijvoorbeeld op het plein, bij de inloop, via een digitaal communicatiesysteem.
 • Een team rondom een kind vormen, houdt in dat je samenwerkt ten behoeve van het kind.
 • Open en transparant communiceren gaat over transparatie, eerlijkheid en openheid van zaken
 • Achterwachtteam. Collega’s die niet voor de groep staan (zoals ib’er, directie, pedagogisch medewerkers, congiërge) die je kunnen bijstaan op momenten waarop je steun kunt gebruiken (Faasen & Wiebenga, 2017).

Meer weten?

 • Artikel Bom, H. & Wiebenga, E. (2020). Met een passende attitude wordt een interventie pas waardevol. Tijdschrift voor Psychotherapie, 46(4), 276-293. | De pijler ‘(herstel van) relatie’ (p.290-291)

 • Boek Omer, H. (2019). Nieuwe autoriteit/verbindend gezag op school. Pelckmans: Kalmthout
  Hoofdstuk 3 (p.43-78) over de samenwerking tussen leraren en ouders.
  ​​​​​​​Hoofdstuk 4 (p.43-78) over samenwerking tussen leraren 

 • Podcast met Kristof Das over de kracht van samen

 • Video met uitleg over een steunnetwerk in het onderwijs

   

Het Kompas voor Verbindend Gezag | Over de pijler: Steun

Wilt u contact met ons opnemen? We zijn bereikbaar via onderzoek@iselinge.nl