Blended learning: nieuwe plaatsen en tijden van leren

In de periode van afstandsonderwijs ten gevolge van de coronacrisis was online onderwijs de norm in het Nederlandse basisonderwijs. Leerkrachten geven aan dat zij bepaalde aspecten van afstandsonderwijs willen behouden, ook nu fysiek onderwijs weer de standaard is (Smeets, 2021). Tijdens de lockdown is digitaal afstandsleren in een stroomversnelling gekomen en zien leerkrachten, maar ook leerlingen en hun ouders de mogelijkheden die er zijn om onderwijs flexibeler te maken met behulp van technologie. In blended learning is technologie meer dan een verrijking van onderwijs: het is een manier om flexibiliteit van onderwijs te bewerkstelligen (Hirumi, 2013).  

Blended learning betekent dat leerlingen in de klas kunnen leren, maar ook daarbuiten en zelfs op plekken buiten de school. Bovendien krijgen leerlingen niet per se op hetzelfde moment instructie en kunnen ze op verschillende momenten verwerkingsopdrachten doen. De leerervaring van de leerlingen staat centraal bij het vormgeven en uitvoeren van blended learning. Blended learning wordt door sommigen gezien als de ideale onderwijsstructuur, omdat het voordelen van online en fysieke mogelijkheden samenbrengt. In de praktijk blijkt echter dat de ideale leersituatie moeilijk bereikt wordt. Zo blijven de fysieke en de online wereld vaak te veel gescheiden, waardoor ze beide niet volledig worden benut. Dit kan leiden tot minder kwalitatief onderwijs, het tegenovergestelde van het beoogde doel (McKenna, Gupta, Kaiser, Lopes, & Zarestky, 2020). Om de verschillende leeromgevingen te benutten, wendbaarheid te geven aan het leren en mogelijkheden te bieden tot leren op maat, moeten we de kansen die blended learning biedt verder verkennen.

Contact

Neem contact op met Nienke Reessink voor meer informatie over de werkplaats 'Blended learning: nieuwe plaatsen en tijden van leren'.

Literatuur

Aarts, B., De Wolf, I., Breuer, T., & Van Wetten, S. (2020). Effectief Afstandsonderwijs.  Maastricht: EducationLab (Universiteit Maastricht).

Baker, D., Unni, R., Kerr-Sims, S., & Marquis, G. (2020). Understanding factors that influence attitude and preference for hybrid course formats. e-Journal of Business Education & Scholarship of Teaching, 14 (1), 174-188.

Bisschop, L. (2021). Hybride leren. Hoe kunnen lagere scholen een hybride onderwijsaanpak nastreven? Brussel: Odisee de co-hogeschool. 

Sekhar Rao, C. (2019). Blended Learning: A New Hybrid Teaching Methodology. JRSP-ELT, 3 (13). https://eric.ed.gov/?id=ED611486

Smeets, E. (2021). Monitor hybride onderwijs. Nijmegen: KBA Nijmegen.