Filmeducatie en begrijpend kijken

Kinderen leven in een wereld waarin het beeld steeds belangrijker wordt: niet alleen in de klas, waar filmpjes gebruikt worden op het digibord, maar ook in hun persoonlijke leven ervaren ze dagelijks de kracht van film en beeld. Ze kijken filmpjes op YouTube en kijken naar tv, volgen vlogs, gebruiken Snapchat, TikTok of Instagram. Beeldtaal is, naast de geschreven en gesproken taal dé manier waarop kinderen communiceren. Het is dus belangrijk beelden te onderzoeken, om de impact ervan te begrijpen en om zelf beelden te kunnen maken en te publiceren. Toch heeft beeld- en filmeducatie nog geen structurele plek in het onderwijs. 

Samen met FilmHUB Gelderland – een expertisecentrum voor film- en beeldeducatie – gaan we aan de slag met filmeducatie. In de werkplaats gaan we in twee jaar concrete (school)projecten vormgeven waarin kinderen leren kijken naar wat ze zien en zo inzichten verwerven over beeldcultuur, zodat ze ook zelf als verhalenvertellers aan de slag kunnen met het maken van beelden. Voor verschillende vakgebieden zal gekeken worden wat de toegevoegde waarde kan zijn van filmeducatie en mediawijsheid. Ook onderzoeken we wat het effect van het kritisch kijken en het maken van filmmateriaal is op de houding en de vaardigheden van leerlingen én wat de rol is van de leerkracht. 


 

Contact

Neem contact op met Lizette de Man voor meer informatie over de werkplaats 'Filmeducatie en begrijpend kijken'.
Op welke wijze kan de leerlijn filmeducatie geïmplementeerd worden in het basisonderwijs om te bereiken dat leerlingen kritisch leren kijken en filmmateriaal kunnen creëren?

Centrale onderzoeksvragen

Op welke wijze kan de leerlijn filmeducatie geïmplementeerd worden in het basisonderwijs om te bereiken dat leerlingen kritisch leren kijken en filmmateriaal kunnen creëren?

Aandachtspunten bij deze onderzoeksvraag

  1. leerlijn filmeducatie bestuderen, uitproberen, aanpassen en implementeren
  2. wat heb je nodig om dat te kunnen doen (competenties/middelen)
  3. professionaliseren leerkrachten

Aan welke eisen en randvoorwaarden moeten instructievideo's voldoen om te bereiken dat online leren in het basisonderwijs wordt verrijkt?

Aandachtspunten bij deze onderzoeksvraag

  1. ontwerpen, uitproberen en implementeren
  2. wat heb je nodig om dat te kunnen doen (competenties/middelen)
  3. professionaliseren leerkrachten

Opbrengsten

In 2020/2021 is er gewerkt aan een website met inspirerende voorbeelden en filmpjes, links naar andere tools, apps en voorbeeldlessen. Daarnaast worden good practices gedeeld op de website van Filmhub. De website vind je via de knop hieronder.

De tweede opbrengst waar in 2020/2021 aan gewerkt wordt, is een adaptieve website, aansluitend bij de leerlijn en website van Filmhub. Deze adaptieve website bevat een duidelijk stappenplan voor leerkrachten om instructievideo’s te maken. Een mogelijke opbrengst is hierbij een instructievideo voor het maken van instructievideo’s en het leren spreken van de filmtaal.

Samenwerking

Samen met FilmHUB Gelderland gaan we aan de slag met filmeducatie.

FilmHUB OOST is een regionaal expertisecentrum op het gebied van film- en beeldeducatie. De hub kent de behoeftes en wensen van de aanbieders van film- en beeldeducatie en het onderwijs in de regio, en kan de vertaalslag maken naar het landelijke netwerk. Op provinciaal, regionaal en lokaal niveau werkt de hub aan deskundigheidsbevordering, kennisdeling en uitwisseling, afstemming van vraag en aanbod, onderzoek en kwaliteitsverbetering. Dit doet de hub voor en samen met de partners uit de regio.