Maken en leren in een ontdeklab

Er wordt gewerkt aan De ‘’Werkplaats voor de de toekomst’’ op Iselinge Hogeschool, gebaseerd op onderstaand schema.

Een ontdeklab is een inspirerende werkplek waar nieuwe leermiddelen en tools te vinden zijn. Je kunt er experimenteren en ontwerpen met behulp nieuwe technologieën en je kunt er inspiratie opdoen om aan de slag te gaan met onderwijs dat kinderen aanzet tot nadenken, creativiteit, ontwerpen en experimenteren met technologie. In het ontdeklab krijgt de ‘maker mindset’ handen en voeten: onderzoeken, maken én leren gaan samen. 

Het nieuwe ontdeklab op Iselinge Hogeschool heet de Werkplaats voor de Toekomst. Dit is een werkplek voor studenten, leerlingen en onderwijsprofessionals. Het is zo ingericht dat mensen in kleine groepjes aan het werk kunnen met de materialen die er zijn. Daarnaast wil Iselinge Hogeschool het ontdeklab inzetten in het curriculum en toegankelijk maken voor bedrijven, die een deel van de ‘maker space’ kunnen benutten voor een demonstratie.

Het ontdeklab biedt ruimte aan alle vakgebieden: het is de uitdaging om niet alleen bij W&T en de zaakvakken, maar ook bijvoorbeeld bij taal, rekenen, burgerschapsvorming en bewegingsonderwijs leerlingen in aanraking te laten komen met maakonderwijs en digitale geletterdheid. Zo worden vaardigheden als computational thinking, onderzoekend en ontwerpend leren en probleemoplossend vermogen gestimuleerd. 

In deze werkplaats gaan we aan de slag met het vormgeven van het ontdeklab en onderzoeken we de mogelijkheden om het ontdeklab te laten aansluiten bij wat er op de basisscholen in de regio gebeurt aan maakonderwijs, onderzoekend en ontwerpend leren, computational thinking en probleemoplossend vermogen. 

Contact

Neem contact op met Peter Hagenaars of Peter Roos voor meer informatie over de werkplaats 'Maken en leren in het ontdeklab'.

Opbrengsten

Binnen de werkplaats wordt er gewerkt aan de volgende opbrengsten:

  • ontwerpcriteria voor activiteiten o.b.v. literatuur en vergelijking bestaande activiteiten
  • activiteiten voor in een ontdeklab in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs en de ‘werkplaats voor de toekomst’
  • richtlijnen voor een ontdeklab (uit gesprekken met Tijs, Heutink, Ixperium, etc.)
  • professionalisering van leerkrachten (SKBG); eventueel in tweede jaar óf nu al opgepakt door SKBG
  • website uitbereiden van SKBG
  • uitbreiden ‘methode’’ DIGIKIDZ’’ van Paraatscholen

Samenwerking

Er wordt samengewerkt met basisscholenstichtingen SKBG en Paraat en met het Zone.College. Ook werken we samen met de Heutink Groep voor techniekinrichting, met het iXperium in Arnhem en met Hogeschool de Kempel in Helmond.