Onderwijsorganisatie en werkbevlogenheid

Onderwijsnieuws wordt de afgelopen jaren gedomineerd door verhalen over lerarentekorten, stakingen en werkdruk. Dit leidt tot de vraag hoe men het onderwijs kan inrichten zodat onderwijsprofessionals – mensen die over het algemeen aan hun loopbaan beginnen met passie voor hun vak –  (weer) merken dat ze hun talenten en ideeën kunnen inzetten en op een effectieve én efficiënte manier kunnen samenwerken met hun teamgenoten op de school. Deze vraag is eigenlijk een vraag over werkbevlogenheid: de energie en veerkracht van leerkrachten en de mate waarin ze toegewijd zijn aan hun vak. In de bevlogenheid van leerkrachten zijn taak- en organisatiekenmerken van groot belang. De taakverdeling binnen een onderwijsteam, de overleg- en samenwerkingsstructuur en de manier waarop doelen en werkwijzen bepaald worden, beïnvloeden hoe blij leerkrachten en directeuren zijn met hun werk.

Contact

Neem contact op met Kevin Kettering of Marinus van Grootheest over de werkplaats 'Onderwijsorganisatie en werkbevlogenheid in de school'.
Hoe kunnen onderwijsprofessionals de werkbevlogenheid binnen schoolteams optimaliseren?

Deelvragen

 • Definitie werkbevlogenheid
 • Hoe kun je werkbevlogenheid meten
 • Enquête onder alle opleidingsscholen van Iselinge Hogeschool
 • Opbrengst: Analyse op het gebied van werkbevlogenheid in de regio. Mogelijke vergelijkingen op locatie en bestuursniveau?


 

 • Hoe kun je als individu voor je werkbevlogenheid zorgen
 • Professionalisering, samenwerken, DI-uren
 • Gesprekkencyclus


 

 • Teamcultuur
 • Visie en missie van de school / schoolstichting
 • HRM/P&O beleid
 • Samenwerking van onderwijs gerelateerde partners

Opbrengsten

Een infographic over de werkbevlogenheid in de regio achterhoek en Liemers bij de onderwijsprofessionals onderwijsondersteuners, pedagogisch medewerkers, schoolleiders, leerkrachten, ib’ers. Hierin wordt het zichtbaar hoe werkbevlogenheid de scholen zijn op de schaak van werkbevlogenheid volgens schaufeli en Bakker. De gegevens maakt het ook mogelijk om onderscheid te maken op stichtingsniveau om te het vergelijken en op de kenmerken van professionals: geslacht, leeftijd, ervaringsjaren in het onderwijs, rol in het onderwijs, aan welke groep er les wordt gegeven, hoeveel dagen werkzaam. 

Naast deze kwantitatieve data analyse wordt de infographic verrijkt met kwalitatieve gegevens. Het doel hiervan is om te kijken welke stressoren en energiebronnen onderwijsprofessionals ervaren tijdens het werk volgens het JD-R model:

Uiteindelijk wordt de infographic praktisch gemaakt door de succesfactor op organisatie niveau van scholen die uit een literatuurstudie worden gehaald en middels een focusgroep worden voorgelegd aan een groep uit het werkveld bestaande uit leerkrachten, ib’ers, schoolleiders, hrm-medewerker en een bestuurder.

Onderwijsnieuws wordt de afgelopen jaren gedomineerd door verhalen over lerarentekorten, stakingen en werkdruk. Dit leidt tot de vraag hoe men het onderwijs kan inrichten zodat onderwijsprofessionals – mensen die over het algemeen aan hun loopbaan beginnen met passie voor hun vak –  (weer) merken dat ze hun talenten en ideeën kunnen inzetten en op een effectieve én efficiënte manier kunnen samenwerken met hun teamgenoten op de school. In de werkplaats Onderwijsorganisatie en Werkbevlogenheid – onderdeel van de Academische Werkplaats Oost-Gelderland – houden docent-onderzoekers, pabostudenten en onderwijsprofessionals zich samen bezig met deze vraag. Op basis van interviews met leerkrachten is door de werkplaatsdeelnemers een ‘onderwijsversie’ gemaakt van het ‘Job Demands-Resources Model’ van onder andere Wilmar Schaufeli. In het nieuwe model wordt de weg naar bevlogenheid in het onderwijs toegelicht. Het model is hier te zien. Een tip vanuit de werkplaats: vier alle grote én kleine successen met elkaar! Dan voelen teamleden zich gezien, gehoord en gewaardeerd. Dit werkt positief op je werkbevlogenheid!

 

Samenwerking

In de werkplaats zit de P&O’er Nina Westervelt, de ib’er van de leeuw uit lichtenvoorde Susanne Hanselman en de schoolleider Annelies Duin allemaal van Paraat. Lillian Weenk is schoolleider namens GelderVeste en de HRM-medewerker van de onderwijsspecialisten zit in de onderzoeksgroep. Samen met zeven studenten van Iselinge en de opleidingsdocenten maakt het mogelijk om het thema onderwijsorganisatie en werkbevlogenheid van diverse perspectieven te bekijken.

Literatuur

Bakker, A.B. (2017), “Strategic and proactive approaches to work engagement”, Organizational Dynamics, 46, 67-75.

Bakker, A.B. and Demerouti, E. (2014), “Job demands-resources theory”, in Chen, P.Y. and Cooper, C.L. (Eds), Wellbeing: A Complete Reference Guide, 3, Wiley-Blackwell, Chichester, 37-64.

Biggs, A., Brough, P. and Barbour, J.P. (2014), “Strategic alignment with organizational priorities and work engagement: a multi-wave analysis”, Journal of Organizational Behavior, 35(3), 301-317.

Demerouti, E., Bakker, A.B., Nachreiner, F., Schaufeli, W.B. (2001). The Job DemandsResources Model of Burn-out. Journal of applied psychology, 86(3), 499-512.

Perra H.N. (2018), "profiles of theacer personality and relations with teacher self-efficacy, work engagement, and job satisfaction", 120, 171-178

Schaufeli, W.B., Bakker, A.B., Leiter, M.P., Taris, T.W. (2008). Work engagement: An emerging concept in occupational health psychology. Work & Stress, 22(3), 187-200.

Schaufeli, W., Dierendonck, D. van, (2001). Utrechtse Burn-out Schaal (UBOS), Psychodiagnostisch gereedschap. De psycholoog, 36(1).