STEAM: creatief denken en maakonderwijs

Knutselen, bouwen, ontwerpen, experimenteren, programmeren, uitvinden: maakonderwijs houdt in dat leerlingen creatief en stapsgewijs leren denken terwijl ze bezig zijn met hun handen (en misschien ook wel met hun voeten!). Vaak is een door leerlingen zelf gekozen vraagstuk of probleem daarbij de aanleiding van leren. Bovendien is het leerproces minstens even belangrijk als het eindproduct. Bij maakonderwijs denk je al gauw aan techniek en W&T, maar ook in de kunstvakken speelt maken een grote rol. Creatief zijn betekent immers kunnen en willen creëren. De vraag of een ontwerp impact heeft, gaat dan gepaard met de vraag of het ontwerp goed is, en wat de bedoeling is van de maker. Hoe kun je hiermee doelgericht aan de slag in het onderwijs? Welke materialen zijn daarbij geschikt voor welke doelgroepen? Hoe kan technologie zinvol ingezet worden in maakonderwijs?  

We gaan in deze werkplaats aan de slag op de snijvlakken tussen kunst, maakonderwijs en de 21e-eeuwse vaardigheden

Contact

Neem contact op met Ellen Domke voor meer informatie over de werkplaats 'STEAM: creatief denken en maakonderwijs'.