De samenleving in de school, de wereld in de wijk

Welke kansen zie jij in de nabijheid van jouw school om thema’s als diversiteit, vrijheid en gelijkheid van verschillende kanten te belichten? Welke aanknopingspunten bieden een skatebaan, zorgboerderij, fietstunnel met graffiti, cultureel centrum, bijenkas, condoomautomaat, melktapinstallatie, slootje, monument ter nagedachtenis aan slachtoffers van de tweede wereldoorlog voor inspirerend burgerschapsonderwijs? Waar en hoe besteden mensen in de wijk hun dagelijks leven, leren, vrije tijd? Dat kun je ontdekken door fysieke uitwisseling en locatiebezoeken of door middel van social media, (digitale) beelden, kunstuitingen als poëzie, muziek en spoken word. Sinds 2021 is er een wet die de ‘burgerschapsopdracht’ voor het onderwijs verduidelijkt en verplicht stelt, maar krachtig en inspirerend burgerschapsonderwijs kan een uitdaging zijn. We gaan daarom op zoek naar kansrijke manieren om doelgericht en samenhangend aan uitdagende thema’s te werken.

In deze werkplaats onderzoek je hoe burgerschapsonderwijs op een krachtige en betekenisvolle manier kan worden vormgegeven, bijvoorbeeld door het inzetten van de fysieke en sociale omgeving van de school. Ook bekijken we hoe uitwisseling met anderen kan aanzetten tot empathie en perspectiefwisseling. Het doel hiervan is om anderen (nog beter) te begrijpen; dit zouden we kunnen bereiken door de principes van geweldloze communicatie toe te passen.

Contact

Neem contact op met Bram Oonk of Ester Tuenter voor meer informatie over de werkplaats 'De samenleving in de school, de wereld in de wijk'.