Er zit muziek in onderwijs

Het is heerlijk als kinderen enthousiast bezig zijn met muziek. Daarom helpen wij graag mee om meer muziek in de klas te realiseren voor álle basisschoolkinderen! Dat doen we als een van de deelnemers aan het MuziekOpleidersAkkoord, waarin vanaf 7 oktober 2020 alle pabo's en conservatoria in Nederland tenminste twaalf jaar lang samenwerken. Doel is dat toekomstige groeps- én vakleerkrachten gemotiveerd en met goede kennis en vaardigheden muziekonderwijs kunnen geven op de basisschool.

Dit digitale muziekplein is een plek van inspiratie en kennisdeling voor en door (aankomende) leerkrachten, lerarenopleiders, cultuurmedewerkers, muziekpartners en kinderen. Ga zelf aan de slag, ontdek wat er op de pabo geleerd wordt en doe kennis op over muziekonderwijs. We dagen jou uit om te doen, leren en ontdekken!

Inspiratieles: daar zit muziek in!

Om muziek te maken hoef je niet persé een instrument te kunnen bespelen. Vandaag gaan jullie dat ervaren. Volg onderstaande stappen en laat je verrassen! De (aanstaande) leerkracht kan deze activiteit samen met de klas uitvoeren door onderstaande stappen te doorlopen. Dit vraagt geen uitgebreide voorbereiding en/of kennis van muziek. Dit is een geschikte werkvorm voor kinderen uit de middenbouw en bovenbouw.

Inleiding

We gaan samen muziek maken met alledaagse voorwerpen. Hoe doen we dat? Bekijk het introductiefilmpje voor meer uitleg over deze les. En print de opdrachtsjabloon uit! 

Stap 1

Je kiest een thema en gaat op zoek naar voorwerpen die bij het thema horen. Bekijk het filmpje voor de uitleg. 

Stap 2

Ontdek dat je met jouw voorwerp verschillende geluiden kunt maken. Kies het geluid dat je het leukste vindt om mee te kunnen spelen in het muziekstuk. 

Stap 3

Creëer het muziekstuk door kruisjes te plaatsen op het document op de maat waarop jij je geluid gaat maken. Hoe klinkt het als je alle vier tegelijk je eigen stuk speelt? Mooi he! 

Meer inspiratie?!

Vond je het een leuke les? Doe dan ook de muzieklessen van onze partner Limai.

Vragen?

Heb je vragen over deze les? Neem contact op met Marinus van Grootheest.

Muziekles ter ere van MuziekopleidersAkkoord

Ieder jaar vieren we in oktober de ondertekening van het MuziekopleidersAkkoord. In dit akkoord hebben de pabo’s en conservatoria een samenwerking voor de lange termijn gesloten. Meer informatie over dit akkoord vind je op meermuziekindeklas.nl/nl/ muziekopleidersakkoord

Iselinge Hogeschool viert deze dag met het onder de aandacht brengen van het IselingeMuziekplein. Dit digitale muziekplein is een plek van inspiratie en kennisdeling voor en door (aankomende) leerkrachten, lerarenopleiders, cultuurmedewerkers, muziekpartners en kinderen.

Interessante literatuur

Jaschke, A. C., Honing, H., & Scherder, E. J. (2018). Longitudinal analysis of music education on executive functions in primary school children. Frontiers in neuroscience12, 103

Honing, H., Scherder, E., & Swaab, D. (2011). Amuzikaal zijn is de grote uitzondering. de Volkskrant, 18-06-2011. Verkregen van: link

Scherder, E. (2017). Singing in the brain: over de unieke samenwerking tussen muziek en de hersenen. Amsterdam: Singel Uitgeverijen.

Inspiratielessen

Als leerkracht hoef je geen muziekexpert te zijn om toch muziek met je klas te maken. Je kunt samen met je klas op zoek gaan naar hoe geluid werkt, hoe muziek je in beweging kan brengen en hoe je je gevoel kunt uitdrukken met muziek. Op dit digitale muziekplein vind je laagdrempelige handvatten en lesvoorbeelden om samen met je klas aan de slag te gaan. Deze lessen worden je aangeboden door Muziekschool Oost-Gelderland.

Onderbouw

De vlucht van de hommel

Lekker bewegen en tekenen. Volg die bij!

De papagaai ging fietsen

Luister, onthou en knutselen maar! 

Uit de kip komt een ei

Welke volgorde hoor je in het liedje?

Middenbouw

Peter en de wolf

Kunnen instrumenten een sprookje vertellen?

Raar haar

Leer begrijpend luisteren.

Eland op een eiland

Beeld het liedje uit.

Bovenbouw

17 miljoen mensen

Waar gaat de songtekst eigenlijk over? 

Muziek tekenen

Volg met je potlood de melodie.

Muziekschool Oost-Gelderland

Als regio mogen we trots zijn op de Muziekschool Oost-Gelderland. Met een uitdagend aanbod en grote muziekexpertise zijn zij een bekend gezicht voor kinderen. De Muziekschool Oost-Gelderland werkt veel samen met basisscholen, zij ondersteunen leerkrachten bij het geven van muziekles. In de Coronatijd hebben ze hele gave digitale muzieklessen ontwikkeld. Deze lessen kunnen inspiratie zijn voor jouw muziekles.