promotie-onderzoek Historisch redeneren

De dataverzameling voor dit onderzoek vindt plaats in de Academische Werkplaats Historisch redeneren in onderzoekend geschiedenisonderwijs. Er is een parallelle werkplaats met opleidingsscholen van Hogeschool Iselinge en met basisscholen in Amsterdam en Houten.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door NWO (promotiebeurs voor leraren) en vindt plaats aan de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek heeft een looptijd van 5 jaar: van september 2019 t/m augustus 2024.

Opbrengsten en ontwikkelde materialen worden gedeeld via de website van het onderzoek: www.onderzoekendgeschiedenisonderwijs.nl


 

Contact

Neem contact op met Yolande Potjer over het promotie-onderzoek Historisch Redeneren.
Hoe kan een professionaliseringsprogramma basisschoolleraren ondersteunen om met behulp van onderzoekend leren historisch redeneren bij leerlingen in groep 5 t/m 8 te stimuleren?

Deelvragen

  1. Wat zijn kenmerken van een professionaliseringsprogramma dat aansluit bij de theorie over het bevorderen van historisch redeneren door onderzoekend leren, toepasbaar is in de praktijk en gewaardeerd wordt door basisschoolleraren?
  2. In hoeverre resulteert een professionaliseringsprogramma gericht op historisch redeneren d.m.v. onderzoekend leren in een verandering in kennis van historisch redeneren, epistemologische opvattingen en opvattingen over onderzoekend leren van basisschoolleraren?
  3. In hoeverre realiseren leraren die deelnemen aan het professionaliseringsprogramma historisch redeneren in hun klas?
Logo NWO
Logo UvA