Op deze webpagina staat up-to-date informatie over de maatregelen die we nemen rondom het coronavirus (COVID-19) voor (aankomend) studenten, medewerkers en partners. Als hogeschool houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We sluiten aan bij het beleid zoals dat binnen het HBO/Universitair breed (VH/VSNU) wordt uitgevoerd in samenwerking met RIVM, GGD en BUZA. 

Nog even de nog steeds geldende basisregels:

- Was vaak en goed je handen

- Houd 1,5 meter afstand van anderen en draag een mondkapje als 1,5 meter niet kan

- Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen

- Maak (preventief) gebruik van de mogelijkheid tot zelftesten

Overzicht van updates:
05-07-2021: Roosters blok 1 studiejaar 2021/2022
26-06-2021: Vervallen mondkapjesplicht 
16-06-2021: Airco gebruik
11-06-2021: Extra aanbod in werkplek- en startbekwame fase
30-04-2021: Zelftesten beschikbaar vanaf zaterdag 1 mei 
26-04-2021: Overzicht aantal studenten per lokaal (onder instructiedocumenten)
23-04-2021: Meet-links en wat te doen bij corona
21-04-2021: update met aanvullende informatie over zelftesten
15-04-2021: fysiek onderwijs blok 4 pabo en blok 2 Ad-PEP 
08-04-2021: informatie toetsen blok 3 pabo en blok 1 Ad-PEP
15-03-2021: informatie voor VR2 over studielast, rooster en stage

Informatie fysiek onderwijs

Vanwege het grote belang voor de fysieke en mentale gezondheid van studenten en het voorkomen van verdere achterstanden, kunnen studenten in het hoger onderwijs vanaf maandag 26 april weer één dag per week fysiek onderwijs volgen. 

De GGD heeft aangegeven dat het aircosysteem (nog) niet in gebruik genomen mag worden. Met deze temperaturen is het daarom belangrijk om goed te drinken en je niet te warm te kleden. Het gebouw zal actief geventileerd worden door het openzetten van ramen, roosters en waar mogelijk ook deuren en ramen. 

 • Studenten en medewerkers moeten zich wel blijven houden aan de basisregels.
 • Alle medewerkers, studenten en bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar. We vragen aan iedereen om hier aandacht voor te hebben en als het nodig is hier aandacht voor te vragen.
 • Iselinge Hogeschool zorgt voor een veilige omgeving door het faciliteren van desinfectiemiddel, intensieve schoonmaak van het gebouw en markeringen voor looproutes.
 • Benut de mogelijkheden om ventilatieroosters, ramen en deuren geopend te houden. De airco in het gebouw wordt niet gebruikt in verband met de recirculatie van lucht. 
 • Desinfecteer de gebruikte plek en materialen zoals computers, leermiddelen uit het KCO en ontdeklab. 
 • De student volgt het stroomschema 'wat te doen bij (verdenking van) corona' dat op deze website is gepubliceerd.
 • Mocht een gevoel van onveiligheid ontstaan, bespreek dit dan met de studiecoach of docent. 

De overheid heeft bekendgemaakt dat er gratis zelftesten ter beschikking gesteld worden aan studenten en medewerkers van onderwijsinstellingen zodat zij zich preventief kunnen testen.​ Vanaf zaterdag 1 mei kunnen studenten en medewerkers hun zelftesten aanvragen via https://www.zelftestonderwijs.nl/. Ze geven hierbij​ aan dat het gebruik van zelftesten in het onderwijs onderdeel zijn van een bredere introductie van zelftesten in de samenleving als extra instrument om het coronavirus te bestrijden. De rijksoverheid benadrukt dat de levering van zelftesten niet van invloed is op de mogelijkheid om onderwijs te kunnen aanbieden. Het afnemen van een zelftest door een student of medewerker is niet voorwaardelijk voor de veilige doorgang van fysiek onderwijs. Onderwijs kan immers onder voorwaarde van de toepassing van de RIVM-richtlijnen, waaronder de 1,5meter afstandsregel, veilig plaatsvinden. 

Het testen blijft in alle gevallen vrijwillig en is daarmee ook geen voorwaarde voor student of medewerker om toegang te krijgen tot ​de​ onderwijsinstelling.

De student of medewerker dient zelf thuis te testen en is zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de test. Ook is hij volledig verantwoordelijk voor het eigen handelen bij een testuitslag, inclusief het melden van een positieve uitslag en het naleven van de voorschriften. Een zelftest is eenvoudig af te nemen, doordat deze minder diep de neus in gaat dan de reguliere coronatesten in de GGD-teststraat. De test geeft binnen 30 minuten een uitslag. Je doet alleen een zelftest wanneer je geen klachten hebt die kunnen wijzen op het coronavirus. De zelftest vervangt niet de test van de GGD. Heb je wel klachten, dan blijf je thuis en maak je een afspraak om je te laten testen bij de GGD. 

Distributie
Iselinge Hogeschool doet mee met de landelijke aanvraagportal (gecoördineerd door SURF), waarbij studenten en medewerkers zelftesten kosteloos kunnen laten thuisbezorgen. Vanaf zaterdag 1 mei kunnen studenten en medewerkers een aanvraag indienen via https://www.zelftestonderwijs.nl/

Zo lang de avondklok nog geldt, kunnen studenten van de Ad-PEP of de deeltijd pabo aan het einde van een les op het 17e en/of 18e uur een verklaring van de instelling meenemen.

 • De hogeschool stelt voor elke student een rooster beschikbaar met online lessen, fysiek onderwijs en stage.
 • Het rooster en de beschikbaarheid van de ruimte in het gebouw zijn nauw op elkaar afgestemd. Het is tijdens het blok niet mogelijk om in het rooster te schuiven met lessen.
 • We verwachten dat studenten actief deelnemen aan de online lessen en fysiek aanwezig zijn bij de werkgroepen op de hogeschool.
 • Voor een soepel verloop van de fysieke lessen vragen we de student om een opgeladen laptop, tablet of telefoon mee te nemen. 
 • Bij afwezigheid vanwege corona kan een student in overleg met de docent de fysieke les via Google Meet volgen. De Meet-code van het lokalencluster is vindbaar onder nieuwsberichten op het dashboard van #OnderwijsOnline.
 • Voor de online les staat in #OnderwijsOnline de Google Meet-code bij de betreffende werkgroep klaar. 
 • De online lessen en werkgroepen worden niet opgenomen.

Vanaf maandag 26 april starten de fysieke lessen weer. De lessen vinden nog steeds plaats in clusters van lokalen. In het rooster is zichtbaar in welk cluster de les is. Anders dan voor de tweede lockdown, worden studenten nu niet meer uitgenodigd voor de fysieke lessen als men de les vanuit huis volgt. Het was gebruikelijk dat er per les een Google Meet-link klaar stond in OnderwijsOnline. Vanaf nu is per cluster een vaste Google Meet aangemaakt. Deze Meet-codes zijn vindbaar op het dashboard van #OnderwijsOnline: https://iselinge.onderwijsonline.nl/publications/show/A5qvJPqw  

Klik op die link zodat je automatisch op de juiste plek komt. Om in de Google Meet te komen, moet je eerst toegang vragen. De docent zal jou op dat moment toegang geven tot de les.

De fysieke lessen verlopen het fijnst, wanneer je jouw eigen device meeneemt. Bijvoorbeeld jouw telefoon, tablet of laptop. Deze kunnen soms gebruikt worden tijdens de les. Natuurlijk is het nog steeds mogelijk om een laptop te lenen in het KCO.  

Bij de online lessen zal nog steeds een Google Meet- link gepubliceerd worden bij de betreffende online les op OnderwijsOnline.

 • Iselinge Hogeschool vraagt alle studenten en medewerkers die met de auto komen om op het terrein van Iselinge Hogeschool, of in de parkeervakken in de wijk te parkeren. Er is geen gelegenheid meer om achter de voormalige sportschool aan de Schubertlaan te parkeren. 
 • De student desinfecteert zijn handen bij binnenkomst.
 • De student maakt gebruik van de kapstokken. Om ruimte te geven aan medestudenten verlaat hij na het ophangen van de jas de ruimte van de kapstokken.
 • De student kan gebruikmaken van het plein buiten, de zitplaatsen in het werkcafé, het zitgedeelte van de trap in het werkcafé en de zitplaatsen in het KCO. Is dat niet mogelijk, dan gaat hij direct naar het leslokaal.
 • Bij de sanitaire voorzieningen is het aantal studenten aangegeven dat tegelijkertijd in de ruimte aanwezig kan zijn.
 • De student verplaatst zich niet onnodig door het gebouw en gebruikt geen ruimtes als het niet nodig is.
 • De stilteruimte wordt als lesruimte benut en is op dit moment niet in gebruik als ruimte om zelfstandig te werken.
 • De student verlaat het schoolterrein van Iselinge Hogeschool op het moment dat de lessen zijn afgelopen. 
 • Tijdens een lesdag krijgt een klas les in een cluster van drie leslokalen. Het cluster waarin de student les krijgt, staat in het rooster.
 • De docent verdeelt zijn aandacht over de verschillende lokalen in het cluster en gebruikt het hoofdlokaal bij een klassikale instructie. Dit wordt gestreamd naar de andere leslokalen in het cluster.
 • De studenten overleggen met elkaar en indien nodig met de studiecoach over de verdeling van de klas in drie leslokalen.
 • Studenten verblijven gedurende dag in hetzelfde leslokaal. Wisselingen worden tot een minimum beperkt. 
 • Elke werkgroep duurt 45 minuten of een veelvoud daarvan.
 • De werkgroepen zullen in de praktijk ongeveer 80 minuten duren. Aan het einde van de les is er ruimte om kort te pauzeren.

De lokalen

 • De leslokalen zijn verdeeld in clusters. Elk cluster bestaat uit drie leslokalen. De leslokalen in een cluster liggen bij elkaar. Het ondersteepte lokaalnummer is het hoofdlokaal waar de docent de les begint. 
  Cluster A: 111, 113, 115
  Cluster B: 117, 121, 25
  Cluster C: 123,119, 127
  Cluster D: 230, 224, 202
  Cluster E: 47, 45, 49
 • De gymzaal en de hoorcollegezaal worden ingezet voor klassikale activiteiten. Leslokaal 31 wordt ingezet voor kleine groepen.
 • Op elke deur is zichtbaar hoeveel studenten maximaal in het lokaal kunnen verblijven. Dat aantal is een harde grens. 
 • Het beeld van het digitale schoolbord in het hoofdlokaal is zichtbaar in de andere leslokalen.
 • Aan het einde van de dag desinfecteren studenten hun eigen tafel en stoel.
 • Korte pauzes gedurende de dag zijn niet in het rooster opgenomen. Aan het einde van elke les wordt ruimte gemaakt voor een korte pauze.
 • De middagpauze vindt plaats rond het middaguur op een van de vrij geroosterde momenten.
 • In de middagpauze kan gebruik gemaakt worden van beschikbare zitplaatsen in het werkcafé, het zitgedeelte van de trap en het KCO.
 • De student kan in de pauze ook de benen te strekken in en rondom het leslokaal of gebruik maken van de buitenruimte. Gebruik dan de dichtstbijzijnde in- en uitgang.
 • Het rooster laat zien dat de student naast een middagpauze soms ook tussenuren heeft. 
 • Tijdens een tussenuur blijft de student in en rondom het leslokaal. Het tussenuur kan worden benut voor zelfstudie, samenwerken en overleg.
 • In het gebouw is geen catering beschikbaar. Studenten kunnen gebruikmaken van de automaat voor koffie en thee (contactloos betalen) en frisdrank (muntgeld en contactloos betalen) in het werkcafé. In het gebouw wordt een (beperkt) aantal magnetrons beschikbaar gemaakt waarin eten opgewarmd kan worden. 

Het bindend studieadvies voor de voltijd en deeltijd reguliere pabo is uitgesteld. Dit betekent dat studenten die dit studiejaar in het eerste jaar zijn gestart tot 30 augustus 2022 tijd hebben om aan alle voorwaarden te voldoen. In juli 2021 ontvangt de student wel een voorlopig studieadvies dat gebaseerd is op de voortgang van het eerste studiejaar. 

Extra aanbod in werkplek- en startbekwame fase

Pabostudenten in de werkplek- en startbekwame fase krijgen dit studiejaar een extra aanbod om studieonderdelen (opnieuw) in te leveren.
We doen dit om studieachterstanden te verkleinen die mogelijk ontstaan zijn vanwege de omstandigheden in Nederland met COVID-19.

Het extra aanbod geldt onder de volgende voorwaarden:

● het gaat om een studieonderdeel in de werkplek- en/of startbekwame fase;
● de toetsvorm is een werkstuk, onderzoeksverslag, portfolio, presentatie of CGI;
● het eerste aanbod van het studieonderdeel was in blok 1, 2 en/of 3 van dit studiejaar;
● en het studieonderdeel is met een onvoldoende beoordeeld of de student heeft niet deelgenomen.

De student mag maximaal twee studieonderdelen kiezen voor het extra aanbod. 
Er volgt uit deze regeling geen extra aanbod voor kennistoetsen of stage.

De praktische gang van zaken is als volgt:

1. In #OnderwijsOnline wordt uiterlijk aan het einde van week 24 een publicatie geplaatst met een link naar een Google Formulier.
2. De student vult in voor welke onderdelen hij gebruik wil maken van het extra aanbod (maximaal twee).
3. Het formulier is in te vullen van maandag 21 juni tot en met vrijdag 25 juni. Daarna stopt de regeling.

De aangegeven studieonderdelen worden in de zomervakantie klaargezet in GradeWork. Maandag 23 augustus en dinsdag 24 augustus in week 34 kan het extra aanbod ingeleverd worden.

De student hoeft het extra aanbod niet aan te vragen bij de examencommissie.

Afspraken online en fysiek onderwijs

We werken met een combinatie van online lessen en fysieke lessen op de hogeschool. We krijgen soms vragen over wat studenten en docenten van elkaar mogen verwachten als het gaat om het online volgen van een fysieke les. 

We organiseren het onderwijs op een manier die voor studenten en docenten veilig is. In het gebouw houden we 1,5 meter afstand van elkaar en we zorgen voor voldoende frisse lucht. 

Tijdens de lessen op de hogeschool zullen we de (leer)activiteiten uitvoeren die in een online les niet goed tot hun recht komen. Dat zijn bijvoorbeeld activiteiten waarbij interactie, samenwerken en toepassen onder begeleiding plaatsvindt.

Het kan voorkomen dat een student vanwege corona of omstandigheden die met corona samenhangen de les niet fysiek kan volgen. In dat geval zullen docenten het mogelijk maken de les vanuit huis te volgen via de aanwezige techniek in het leslokaal. In elk cluster van lokalen is een computer, camera en een microfoon aanwezig en is het mogelijk om een Google Meet op te starten. 

We begrijpen dat de wens van studenten ook is om actief deel te nemen aan een fysieke les vanuit huis. Afhankelijk van de doelen van de les en de gekozen werkvormen zal dit op bij de ene les beter lukken dan de andere les. Ook medestudenten kunnen bijvoorbeeld met behulp van een telefoon of tablet de student die de les thuis volgt mee laten doen als bijvoorbeeld in groepjes wordt gewerkt.  

De Meet-code staat voor de start van de onlinewerkgroep klaar in #OnderwijsOnline. De link naar de Meet-code van de fysieke les die, in het geval van corona, vanuit huis wordt gevolgd staat op #OnderwijsOnline op https://iselinge.onderwijsonline.nl/publications/show/A5qvJPqw. Je klikt op de link van het cluster dat in jouw rooster vermeld staat. 

We hebben elkaar nodig om het aangepaste onderwijs succesvol te laten verlopen. 

We verwachten dat studenten aanwezig zijn, tenzij het vanwege de maatregelen omtrent corona niet mogelijk is. We gaan ervan uit dat studenten op een verantwoordelijke manier met deze afspraak omgaan. 

Als een student de lessen online volgt, dan raden we de student aan om gedurende de lesdag contact te houden met medestudenten die op de hogeschool aanwezig zijn. Zo blijft de student gedurende de schooldag betrokken. 

Het is niet de bedoeling om zonder overleg opnames te maken van de les en van de aanwezige docent en medestudenten. 

Als een student vragen of opmerkingen heeft over de gang van zaken, dan nodigen we hem uit om dat bespreekbaar te maken met de docenten en studiecoach. We vragen de student ook om contact op te nemen met de studiecoach als hij gedurende een langere periode geen onderwijs kan volgen. 
 

Afwezigheid

Er zijn verschillende redenen denkbaar waarom je als student, als gevolg van corona, niet naar de opleiding, opleidingsschool of praktijkplek kunt gaan. Wat moet je doen in zo'n geval?

- Je informeert je studiecoach en de docenten van wie je lessen mist. 
- Wanneer blijkt dat je zelf corona hebt, doe dan een coronamelding

- Je informeert je schoolopleider en mentor. Met je schoolopleider maak je afspraken, bijvoorbeeld over dingen die je op afstand kan doen en het inhalen van gemiste dagen.
- Daarna informeer je je studiecoach over de afspraken die je hebt gemaakt.

Het kan gebeuren dat je stagedagen mist of opdrachten niet kan uitvoeren ten gevolge van corona. Het is belangrijk om de planning dan bij te stellen en te onderzoeken wanneer de activiteiten ingehaald kunnen worden. Mocht de studievoortgang in gevaar komen, dan is het advies om contact op te nemen met jouw studiecoach.

Mondkapjesplicht vervalt

Vanaf 26 juni 2021 vervalt de mondkapjesplicht in Nederland grotendeels. De Rijksoverheid voegt hieraan toe: “Waar de 1,5 meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden. Dit is het geval in het personenvervoer, in het OV en op aangewezen plekken rond het OV, bijvoorbeeld stations. Ook op luchthavens en in vliegtuigen. En in het voortgezet onderwijs.”

Aangezien wij ons gebouw al langere tijd geschikt hebben gemaakt voor het houden van anderhalve meter afstand, vervalt hier ook de mondkapjesplicht. Omwille van je eigen gezondheid en die van anderen vragen we je echter om wel een mondkapje te dragen daar waar je geen 1,5 meter afstand tot een ander kan houden. Het mondkapje hoeft niet gedragen te worden tijdens de les en op een zitplaats.

Nog even de nog steeds geldende basisregels:

- Was vaak en goed je handen

- Houd 1,5 meter afstand van anderen

- Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen

- Maak (preventief) gebruik van de mogelijkheid tot zelftesten

Lokalenclusters

Cluster A:

111, 113, 115

Cluster B:

117, 121, 25

Cluster C: 

119, 123, 127

Cluster D: 

202, 224, 230

Cluster E:

45, 47, 49

Gymzaal:

43

Hoorcollegezaal:

11

Contactgegevens

Algemene coördinatie:
Anne-Marie Haanstra, 06-10823759, anne-marie.haanstra@iselinge.nl
Communicatie en woordvoering:
Elise Veenhuis, 06-18212328, elise.veenhuis@iselinge.nl
Contactpersoon voor (aankomend)studenten:
Kevin Kettering, 088-0931126, kevin.kettering@iselinge.nl
Contactpersoon bewegingsonderwijs
Marcia Kuipers, 06-33313050, marcia.kuipers@iselinge.nl
Ondersteuning ICT
088-0931001, helpdesk@iselinge.nl
Contactpersoon voor cursisten HOVO
Jeannette Zweers, 088-0931001, hovo@iselinge.nl