Introductie en algemene basisregels

Op deze webpagina staat up-to-date informatie over de maatregelen die we nemen rondom het coronavirus (COVID-19) voor (aankomende) studenten, medewerkers en partners. Als hogeschool houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We sluiten aan bij het beleid zoals dat binnen het hoger onderwijs wordt uitgevoerd in samenwerking met RIVM, GGD en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Nog even de basisregels:

 • Was vaak en goed je handen
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen
 • We adviseren dat je 2x per week preventief een zelftest doet
 • Zorg met goede ventilatie voor voldoende frisse lucht

Dit laatste punt, ventilatie, zal nadrukkelijker merkbaar worden in het gebouw. De dagen worden kouder en dus zal ventilatie ook meer koude lucht in de ruimtes brengen. We adviseren je om hierop voorbereid te zijn door bijvoorbeeld iets dikkere kleding mee te nemen of te dragen.

Corona-updates:

25 september 2021: Versoepelingen coronamaatregelen 

17 augustus 2021: Andere invulling van introductieweek en outdoorkamp

Regels hoger onderwijs

Het kabinet heeft besloten dat in het mbo, hbo en wo de mondkapjesplicht en de maximale groepsgrootte van 75 personen per 25 september komen te vervallen. Bij het loslaten van deze maatregelen wordt wel nadrukkelijk geadviseerd:

 • dat studenten en medewerkers 2 keer per week een zelftest afnemen;
 • dat ruimtes goed geventileerd worden.

Met een zelftest test je of je misschien besmet bent met het coronavirus. Zo voorkom je dat het coronavirus zich ongemerkt verder kan verspreiden. Dit is belangrijk als je weer naar de hogeschool reist en in contact komt met medestudenten en docenten. Na een positieve uitslag van een zelftest, is het advies om ter controle zo snel mogelijk nog een test bij de GGD af te nemen en tot die tijd contacten te vermijden.

Praktische informatie over ons onderwijs in 2021/2022

Het afgelopen studiejaar laat zien dat online onderwijs een goede aanvulling is op het leren fysiek op de hogeschool. Iselinge Hogeschool past daarvoor een specifieke vorm van blended learning toe, namelijk 3L-leren. Dat houdt in dat we combinaties maken van het leren op de hogeschool, de stage en online. Een groot voordeel van online onderwijs is dat het meer flexibel is. De student hoeft bij online onderwijs niet naar de hogeschool te reizen en hij kan delen van de studiestof op eigen gelegenheid bestuderen. We blijven daarom in de toekomst gebruik maken van 3L-leren, ook als er geen beperkingen meer gelden in het onderwijs vanwege COVID-19. We continueren één dag online onderwijs per week en vanaf blok 2 hanteren we weer de lestijden en pauzes die vóór de coronaperiode golden. 

Vanwege de landelijke coronamaatregelen hebben we (nog) te maken met een aantal aanpassingen in ons onderwijs. De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • We werken met kleine klassen, in het bijzonder in het eerste jaar.
 • Elke student krijgt een combinatie van les op de hogeschool, stage en online onderwijs. Elke klas heeft wekelijks op dezelfde dagen fysiek les, stage en online onderwijs.
 • Studenten kunnen de lessen vanuit huis volgen als dat vanwege omstandigheden met COVID-19 nodig is.
 • Docenten krijgen meer tijd om studenten te begeleiden in hun studie.

Het rooster van blok 2 is te zien in #OnderwijsOnline vanaf twee weken voor de start van het blok. In de tabel hieronder is te zien op welke dagen de student fysiek of online onderwijs volgt en wanneer de stagedagen zijn. In het lesrooster in #OnderwijsOnline is dit ook zichtbaar.

De online lessen worden gegeven in Google Meet. De link naar de online les staat in #OnderwijsOnline bij de betreffende bijeenkomst die je wilt gaan volgen.

In blok 1 van de pabo en blok 3 van de Ad-PEP werken we met de volgende aangepaste lestijden:

 • 09.15-10.45 uur: lesuur 1 en 2
 • pauze
 • 11.00-12.30 uur: lesuur 3 en 4
 • pauze
 • 13.00-14.30 uur: lesuur 5 en 6
 • pauze
 • 14.45-16.15 uur: lesuur 7 en 8
 • pauze
 • 16.30-18.00 uur: lesuur 9 en 10
 • pauze
 • 18.30-20.00 uur: lesuur 11 en 12
 • 20.00-21.30 uur: lesuur 13 en 14

In de avond maken docenten en studenten samen afspraken over een kleine pauze halverwege de avond. 

Het is weer mogelijk om met een hele klas een les te volgen in een leslokaal. Het gebruik van clusters van lokalen zoals we dat in studiejaar 2020-2021 hebben gedaan, is niet meer nodig. Omdat we werken met een combinatie van fysiek en online onderwijs houden we wel meer ruimte in het schoolgebouw. In het rooster maken we daarom in blok 1 zoveel als mogelijk gebruik van twee leslokalen per les, of een combinatie van een leslokaal met de ruimte rondom de leslokalen. Zo kunnen de docent en de student tijdens de les ruimte pakken voor bijvoorbeeld het werken in groepjes. In het rooster zal een student daarom zien dat er regelmatig twee leslokalen opgenomen zijn. Elke les start in ieder geval in het eerstgenoemde leslokaal.

Na twee blokuren is er een kleine of een grote pauze. Normaal gesproken kunnen studenten in het werkcafé pauzeren. De landelijke maatregelen beperken ook het gebruik van deze ruimte. Er mogen niet meer dan 75 studenten plaatsnemen. Daarom gelden voor blok 1 de volgende afspraken voor pauzes:

 • De eerstejaars pauzeren in het leslokaal, het werkcafé en bij de tafels in het KCO.
 • De tweedejaars pauzeren in het leslokaal en de tussenruimte bij lokaal 45, 47 en 49.
 • De derde- en vierdejaars kunnen op woensdag van alle open ruimtes gebruikmaken. Op vrijdag pauzeren deze studenten in het leslokaal en de tussenruimte bij lokaal 45, 47 en 49.
 • Alle studenten kunnen buiten pauzeren. Dat kan op het plein vóór het gebouw of het terras grenzend aan het werkcafé.

Het is niet toegestaan om meubilair te verplaatsen. Als alle stoelen in de open ruimtes bezet zijn, dan is pauzeren alleen buiten of in het leslokaal mogelijk. Het verzoek aan alle gebruikers is om de ruimte aan het einde van de pauze weer netjes achter te laten. 

Pauzes per 25 september:

Pauzes kunnen weer gehouden worden in het werkcafé, omdat de maximale groepsgrootte van 75 personen is losgelaten. Het is niet meer de bedoeling dat in de leslokalen gepauzeerd wordt. Mocht je het als te druk ervaren en elders willen pauzeren, dan kan je ook pauzeren in de tussenruimtes bij de leslokalen of buiten. 

 • Bij binnenkomst desinfecteer je je handen.
 • Volg de aangegeven looproutes in het gebouw die met pijlen staan aangegeven.
 • Kom je ruim voor je les op school? Kijk dan of je lokaal of een andere ruimte beschikbaar is. Het werkcafé wordt namelijk ook ingezet voor lessen.

Weekschema

In dit schema is te zien wanneer je fysiek of online onderwijs hebt en wat voor jou de stagedagen zijn. We volgen dit schema in blok 1. Studenten van de Ad-PEP hebben online les op de dagen dat de academische werkplaats plaatsvindt op Iselinge Hogeschool (22-9 en 3-11).

Klas

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

VR1

Fysiek

Stage

Online

Fysiek

Fysiek

VR2

Fysiek

Stage

Stage

Fysiek

Online

VA1

Fysiek

Stage

Stage

Online

Fysiek

VA2

Fysiek

Stage

Stage

Fysiek

Online

VT3/VT4

Stage

Stage

Fysiek

Online

Fysiek

DT1

Fysiek

-

Online

-

-

DT2

Fysiek

-

Online

-

-

DT3/DT4

Online

-

Fysiek

-

-

AD1

-

-

Fysiek

-

-

AD2

-

-

Fysiek

-

-

Afwezigheid

Er zijn verschillende redenen denkbaar waarom je als student, als gevolg van corona, niet naar de opleiding, opleidingsschool of praktijkplek kunt gaan. Wat moet je doen in zo'n geval?

- Je informeert je studiecoach en de docenten van wie je lessen mist. 
- Wanneer blijkt dat je zelf corona hebt, doe dan een coronamelding

- Je informeert je schoolopleider en mentor. Met je schoolopleider maak je afspraken, bijvoorbeeld over dingen die je op afstand kan doen en het inhalen van gemiste dagen.
- Daarna informeer je je studiecoach over de afspraken die je hebt gemaakt.

Het kan gebeuren dat je stagedagen mist of opdrachten niet kan uitvoeren ten gevolge van corona. Het is belangrijk om de planning dan bij te stellen en te onderzoeken wanneer de activiteiten ingehaald kunnen worden. Mocht de studievoortgang in gevaar komen, dan is het advies om contact op te nemen met jouw studiecoach.

Contactgegevens

Algemene coördinatie:
Anne-Marie Haanstra, 06-10823759, anne-marie.haanstra@iselinge.nl
Communicatie en woordvoering:
Remko ten Brinke, 06-10557038, remko.tenbrinke@iselinge.nl
Contactpersoon voor (aankomend)studenten:
Kevin Kettering, kevin.kettering@iselinge.nl
Contactpersoon bewegingsonderwijs
Marcia Kuipers, marcia.kuipers@iselinge.nl
Ondersteuning ICT
0314-374100, helpdesk@iselinge.nl