Introductie en algemene basisregels

Op deze pagina staat up-to-date informatie over de maatregelen die we nemen rondom het coronavirus (COVID-19) voor (aankomende) studenten, medewerkers en partners. Als hogeschool houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We sluiten aan bij het beleid zoals dat binnen het hoger onderwijs wordt uitgevoerd in samenwerking met RIVM, GGD en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Nog even de basisregels:

  • Advies om 2x per week preventief een zelftest te doen
  • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
  • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
  • Was vaak en goed je handen, hoest en nies in je elleboog.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Laatste corona-updates:

15 maart: geen specifieke coronamaatregelen meer behoudens de basisregels hierboven

25 februari: geen mondkapjesplicht en 1,5 meter afstand meer

1 februari: Onderwijs in blok 3 pabo en blok 1 Ad-PEP: uitgangssituatie 1,5 meter afstand

Praktische informatie over ons onderwijs in 2021/2022

Het afgelopen studiejaar laat zien dat online onderwijs een goede aanvulling is op het leren fysiek op de hogeschool. Iselinge Hogeschool past daarvoor een specifieke vorm van blended learning toe, namelijk 3L-leren. Dat houdt in dat we combinaties maken van het leren op de hogeschool, de stage en online. Een groot voordeel van online onderwijs is dat het meer flexibel is. De student hoeft bij online onderwijs niet naar de hogeschool te reizen en hij kan delen van de studiestof op eigen gelegenheid bestuderen. We blijven daarom in de toekomst gebruik maken van 3L-leren, ook als er geen beperkingen meer gelden in het onderwijs vanwege COVID-19. We continueren één dag online onderwijs per week en vanaf blok 2 hanteren we weer de lestijden en pauzes die vóór de coronaperiode golden. 

Het rooster van blok 2 is te zien in #OnderwijsOnline vanaf twee weken voor de start van het blok. In de tabel hieronder is te zien op welke dagen de student fysiek of online onderwijs volgt en wanneer de stagedagen zijn. In het lesrooster in #OnderwijsOnline is dit ook zichtbaar.

De online lessen worden gegeven in Google Meet. De link naar de online les staat in #OnderwijsOnline bij de betreffende bijeenkomst die je wilt gaan volgen.

Weekschema

In dit schema is te zien wanneer je fysiek of online onderwijs hebt en wat voor jou de stagedagen zijn. We volgen dit schema in blok 1. Studenten van de Ad-PEP hebben online les op de dagen dat de academische werkplaats plaatsvindt op Iselinge Hogeschool (22-9 en 3-11).

Klas

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

VR1

Fysiek

Stage

Online

Fysiek

Fysiek

VR2

Fysiek

Stage

Stage

Fysiek

Online

VA1

Fysiek

Stage

Stage

Online

Fysiek

VA2

Fysiek

Stage

Stage

Fysiek

Online

VT3/VT4

Stage

Stage

Fysiek

Online

Fysiek

DT1

Fysiek

-

Online

-

-

DT2

Fysiek

-

Online

-

-

DT3/DT4

Online

-

Fysiek

-

-

AD1

-

-

Fysiek

-

-

AD2

-

-

Fysiek

-

-

Afwezigheid

Er zijn verschillende redenen denkbaar waarom je als student, als gevolg van corona, niet naar de opleiding, opleidingsschool of praktijkplek kunt gaan. Wat moet je doen in zo'n geval?

- Je informeert je studiecoach en de docenten van wie je lessen mist. 

- Je informeert je schoolopleider en mentor. Met je schoolopleider maak je afspraken, bijvoorbeeld over dingen die je op afstand kan doen en het inhalen van gemiste dagen.
- Daarna informeer je je studiecoach over de afspraken die je hebt gemaakt.

Het kan gebeuren dat je stagedagen mist of opdrachten niet kan uitvoeren ten gevolge van corona. Het is belangrijk om de planning dan bij te stellen en te onderzoeken wanneer de activiteiten ingehaald kunnen worden. Mocht de studievoortgang in gevaar komen, dan is het advies om contact op te nemen met jouw studiecoach.

Contactgegevens

Algemene coördinatie:
Anne-Marie Haanstra, 06-10823759, anne-marie.haanstra@iselinge.nl
Communicatie en woordvoering:
Remko ten Brinke, 06-10557038, remko.tenbrinke@iselinge.nl
Contactpersoon voor (aankomend)studenten:
Kevin Kettering, kevin.kettering@iselinge.nl
Contactpersoon bewegingsonderwijs
Marcia Kuipers, marcia.kuipers@iselinge.nl
Ondersteuning ICT
0314-374100, helpdesk@iselinge.nl