Maatregelen en inrichting van gebouw bij herstart

Iselinge Hogeschool doet er alles aan om binnen de richtlijnen van de RIVM een prettige en veilige omgeving te creëren bij de herstart van fysieke activiteiten vanaf 15 juni. Op deze pagina zijn er naast de algemeen geldende maatregelen ook doelgroepspecifieke maatregelen geplaatst. We vragen van iedere bezoeker om deze informatie goed door te nemen.

 • Houd je aan de basisregels van de rijksoverheid. Denk met name aan de 1,5 meter afstand tot elkaar. Houd de eigen gezondheid goed in de gaten. Kom niet naar Iselinge Hogeschool bij neusverkoudheid, hoesten of koorts (kom ook niet bij koorts en/of benauwdheid van huisgenoten). 
 • Iselinge Hogeschool zorgt voor een veilige omgeving door het faciliteren van desinfectiemiddel, intensieve schoonmaak van het gebouw, en markeringen voor aangepaste looproutes in gangen, trappen, zitplaatsen en wachtplekken. Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers op en spreek elkaar aan op het naleven van de afspraken.
 • De reisbewegingen met het openbaar vervoer moeten tot een minimum beperkt blijven en zoveel mogelijk buiten de spits plaatsvinden. Iselinge Hogeschool houdt hier rekening mee bij roosteren en plannen. Er vindt afstemming plaats tussen de veiligheidsregio en Iselinge Hogeschool. 
 • Iselinge Hogeschool sluit zich bij de inrichting van het gebouw, de facilitering en de uitvoering van werkzaamheden (waaronder het afnemen van toetsen) aan bij het beleid zoals dat binnen het HBO/Universitair breed (VH/VSNU) wordt uitgevoerd in samenwerking met RIVM, GGD en BUZA.

Studentenprotocol toetsing

De kennistoetsen van blok 4 pabo/blok 2 ad-PEP zullen weer plaatsvinden op de hogeschool. Lees onderstaande informatie zorgvuldig door voordat je naar de toets komt. 

De student neemt zo min mogelijk persoonlijke eigendommen mee.

 • De jas mag niet in de garderobe worden opgehangen.
 • De student laat bij mooi weer de jas thuis. Indien nodig kan de jas onder de tafel gelegd worden. 
 • De student neemt de studentenpas mee.
 • Een etui met schrijfgerei is voldoende.
 • Alleen transparante flesjes worden toegestaan in het lokaal.
 • Persoonlijke eigendommen die niet bij de toets nodig zijn, worden zoals gebruikelijk voor in het lokaal neergelegd.

De student meldt zich voor aanvang van de toets af als hij volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid thuis moet blijven. Dat doet hij door een bericht te sturen naar stip@iselinge.nl. De student verliest in dat geval geen aanbod en krijgt via de examencie een nieuwe kans na het laatste reguliere aanbod (dat betekent dus na aanbod 4).

De surveillant zal in het toetslokaal voor aanvang van de toets vragen of de student klachtenvrij is. 

Het toetslokaal staat in tentamenopstelling. De tafels staan op grotere afstand van elkaar waardoor 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt. De tafels die niet gebruikt mogen worden, zijn gemarkeerd met een kruis. Het lokaal wordt na gebruik gereinigd.

De student zorgt ervoor dat hij 15 minuten voor aanvang van de toets in het toetslokaal aanwezig is. Mocht hij eerder op Iselinge Hogeschool aanwezig zijn, dan blijft hij zo lang als mogelijk buiten.

 • De student steekt de hand op als hij klaar is met de toets. 
 • De surveillant geeft aan dat de student mag komen. De student loopt naar de tafel van de surveillant en levert het gemaakte werk in op de plaats die de surveillant aangeeft. 
 • De surveillant controleert het ingeleverde werk en geeft aan dat de student het lokaal kan verlaten.
 • De student desinfecteert zijn handen bij de desinfectiezuil en verlaat het gebouw.

We verwachten dat de student indien mogelijk lopend of met de fiets naar Iselinge Hogeschool komt. Mocht dit niet lukken, dan kan hij met de auto of het openbaar vervoer reizen. Iselinge Hogeschool vraagt alle studenten die met de auto komen, om achter de voormalige sportschool aan de Schubertlaan te parkeren. Volg het bord aan het hek in de Schubertlaan. 

De student ontvangt een mail over de in- en uitgang van het gebouw die hij moet gebruiken. In de mail wordt ook het toetslokaal vermeld. Na de toets verlaat de student direct en rechtstreeks via dezelfde toegangsdeur het gebouw.

Surveillantenprotocol toetsing

Surveillanten zorgen voor een goed, veilig en gestructureerd verloop van de toetsing. 

Indien de surveillant volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid thuis moet blijven, dan geeft hij dat tijdig per mail door aan Brigitte Kupers (mailadres: brigitte.kupers@iselinge.nl). In acute gevallen kan telefonisch contact opgenomen worden via telefoonnummer 06-25466100.

De student neemt zo min mogelijk persoonlijke eigendommen mee. 

 • De jas mag niet in de garderobe worden opgehangen.
 • De student laat bij mooi weer de jas thuis. Heeft hij wel een jas, dan legt hij deze onder de tafel.
 • De student neemt zijn studentenpas mee.
 • Een etui met schrijfgerei is voldoende.
 • Alleen transparante flesjes worden toegestaan in het lokaal.
 • Persoonlijke eigendommen die niet bij de toets nodig zijn, worden zoals gebruikelijk voor in het lokaal neergelegd.
 • Het lokaal staat in tentamenopstelling en is gereinigd.
 • Op de tafel voor de surveillant zijn aanwezig: schoonmaakdoekjes, handgel, handdoekjes, handschoenen en een bakje om de overdracht van de documenten tussen student en surveillant veilig te waarborgen. 
 • De surveillant wordt verzocht om handschoenen te dragen.
 • De surveillant zal in het toetslokaal voor aanvang van de toets de student vragen of hij klachtenvrij is.
 • De surveillant checkt aan de hand van de studentenpas de identiteit van de student en checkt de presentielijst.
 • De surveillant informeert de studenten over de regels.
 • De student geeft de surveillant aan wanneer de student gereed is met de toets. De student doet dit door de hand op te steken.
 • Op het teken van de surveillant gaat de student naar de tafel van de surveillant om het werk via het daarvoor beschikbare bakje aan de surveillant aan te bieden.
 • De surveillant checkt het werk en geeft de student het teken dat de student de toetsruimte kan verlaten.
 • De surveillant reinigt nadat alle studenten het lokaal hebben verlaten alle toetstafels en stoelen (zitvlak en rugleuning). Wanneer het gaat om een digitale toets neemt de surveillant ook het toetsenbord, de muis, de headset en de rand van het beeldscherm af. Gooi alle gebruikte schoonmaakmaterialen in de prullenbak.
 • De surveillant gaat naar het onderwijsbureau/toetsbureau om de tentamens in te leveren. Er kan slechts 1 surveillant tegelijk bij de medewerker van het toetsbureau op gepaste afstand staan. Houd hier rekening mee.
 • De surveillant moet tot slot de handschoenen in de afvalbak doen.
 • Hij kan bij het verlaten van het gebouw de handen desinfecteren bij een van onze desinfecteerzuilen.