Extra uitleg over de toetsen blok 3 pabo

Intekenen voor de toetsen van blok 3 (update 6-04-2020):
Studenten schrijven zich in om deel te kunnen nemen aan kennistoetsen. Dit doen zij in Trajectplanner. De wijziging van de toetsvormen verandert hier niets aan. Alleen ingeschreven studenten kunnen deelnemen. Door de uitzonderlijke omstandigheden hebben we het besluit genomen om de toetsinschrijving opnieuw open te zetten tot en met 9 april. Aan deze inschrijving zijn geen kosten verbonden. Als jij je al wel voor een kennistoets hebt ingetekend, dan hoef je niets te doen.

Kennistoetsen

De kennistoetsen uit jaar 1 en 2 zijn formatief. Dat geldt ook voor de studenten die deze toets in blok 3 als herkansing maken. Elke formatieve toets bestaat uit twee onderdelen: een diagnostische toets en een opdracht. Deze werkwijze geeft de student inzicht in zijn studievoortgang en wat hij nog moet doen. De student kan niet zakken voor de toets. De student krijgt geen cijfer maar wel feedback. De studiepunten worden toegekend in Trajectplanner als hij heeft deelgenomen aan de diagnostische toets én een complete uitwerking van de opdracht heeft ingeleverd. Indien de student niet deelneemt aan de toets en/of de opdracht niet inlevert, dan verliest de student een aanbod. In Trajectplanner komt dan ‘niet deelgenomen’ te staan.

Een formatieve toets uit jaar 1 en 2 bestaat uit twee onderdelen.

 1. De diagnostische toets (update 6-4-2020)
  Op dinsdag 14 april 10.00 uur ontvangt de student een diagnostische toets. Dit is een toets die wordt gemaakt in een Google Formulier.  De student maakt de diagnostische toets op een zelfgekozen moment. Dat kan tot vrijdag 17 april 17.00 uur.
  Het formulier wordt rond 10.00u verzonden door het toetsbureau. De student ontvangt het formulier in zijn mail. De diagnostische toets is voor wat inhoud betreft vergelijkbaar met een normale kennistoets. De studiestof blijft gelijk aan de studiestof van de oorspronkelijke toets. De toets kan niet met tussenstops worden gemaakt.

  In de voorbereiding op deze toets moet de student op dezelfde manier leren als voor een normale kennistoets. In het overzicht van alle toetsen van blok 3 is te zien hoeveel vragen er gesteld zullen worden.

  Het resultaat op de diagnostische toets maakt zichtbaar of de student de studiestof beheerst. Op dinsdag 21 april wordt het antwoordmodel verzonden. De student kan dan zijn eigen toets nakijken.

 2. De opdracht (update 6-4-2020)
  Op dinsdag 14 april ontvangt de student ook de opdracht. Bekijk de opdracht vóór het maken van de diagnostische toets. De student maakt de opdracht op een zelfgekozen moment. Uiterlijk vrijdag 24 april 17.00u moet de opdracht in Trajectplanner worden ingeleverd. Het is de bedoeling om de uitwerking samen te voegen tot één Word-bestand en dat in te leveren.

  De opdracht bestaat uit een aantal stappen die samen een reflectiecyclus voorstellen. Eén van de stappen in de reflectiecyclus is het formuleren van een plan van aanpak om de kennis die nog niet beheerst wordt wel in de vingers te gaan krijgen.

  Bij het vak rekenen wordt ook een aantal opgaven gegeven die gaan over het toepassen van de didactiek.

  De student neemt de uitwerking van de opdracht ook op in zijn portfolio. De docent geeft feedback op de opdracht.

Aptis toets:
De geplande Aptis test van 7 april gaat niet door. Er volgt een nieuw toetsmoment na 1 juni. Informatie volgt.

Overige toetsen
Voor de overige toetsen geldt dat in #OnderwijsOnline bij de desbetreffende module  een toelichting is gegeven over de aanpassingen van de opdracht, indien nodig. De student moet de opdrachten op de normale inlevermomenten insturen via Trajectplanner.

Voor de kennistoetsen uit pabo jaar 3 en ad-PEP jaar 2 blijft gelden dat ze summatief zijn. De student krijgt voor deze toets een woordelijk oordeel of cijfer. We kiezen voor de vorm van een openboektoets. We toetsen dan niet hoeveel de student uit zijn hoofd kent maar of hij de informatie kan toepassen. Bij het maken van een openboektoets mag de student eigen materiaal of hulpmiddelen raadplegen.

Het leren voor een openboektoets is wel wat anders dan het leren voor een normale kennistoets. De student hoeft dan geen kennis van buiten te leren, maar wel weten hoe hij de studiestof kan gebruiken. In de meeste gevallen worden casussen gebruikt die geanalyseerd moeten worden en waarbij een advies opgesteld moet worden.

Een paar tips bij het voorbereiden:

 • Lees de studiestof, maak een mindmap, noteer de sleutelbegrippen en controleer of je deze begrippen snapt.
 • Bedenk zelf voorbeelden uit de praktijk bij elk sleutelbegrip.
 • Maak een register waarin staat waar de belangrijkste informatie bij elk sleutelbegrip staat.
 • Weet waar je alles kan vinden. Kijk naar titels en subtitels. Zorg dat de structuur van de studiestof in het hoofd zit.
 • Gebruik geeltjes als tabbladen zodat je het boek makkelijk op de juiste plaats openslaat.
 • Schrijf belangrijke aantekeningen die je tijdens de werkgroepen hebt gehad uit op een blaadje.
 • Orden alle hand-outs, werkbladen, stencils netjes in een map. Bij het maken van de toets heb je dan alles bij de hand.

(Update 06-04-2020)
De student ontvangt op het genoemde tijdstip een mail met in de bijlage de toets. Dat wordt verzorgd door het toetsbureau. De student kan de bijlage downloaden en in Word de vragen beantwoorden. Dat kan hij gewoon doen op zijn eigen computer. Voor de aangegeven eindtijd moet de toets worden ingeleverd in Trajectplanner. 

Tijdens het maken van de toets kan de student gebruikmaken van alle hulpmiddelen die tijdens de module zijn gebruikt of door de student zijn gemaakt (bijv. een boek, de aantekeningen of een samenvatting). 

Het is niet de bedoeling om samen te werken aan de antwoorden. Daarvoor is de toets ook niet geschikt. Het gaat om het toepassen van kennis op (ook eigen) voorbeelden. Het werk zal gecontroleerd worden met een plagiaatdetectieprogramma. 

Studenten die bij het toetsbureau bekend zijn met dyslexie kunnen langer doorgaan, conform de afspraken die onder normale omstandigheden ook gelden. 

Het gaat om een summatieve toets. De eindtijd zal strikt gehanteerd worden. 


Overige toetsen
Voor de overige toetsen geldt dat in #OnderwijsOnline bij de desbetreffende module  een toelichting is gegeven over de aanpassingen van de opdracht, indien nodig. De student moet de opdrachten op de normale inlevermomenten insturen via Trajectplanner.

Landelijke Kennisbasistoetsen (update 14-04-2020):
De landelijke kennisbasistoetsen die gepland staan in april (T05) gaan niet door. Alle studenten die dit betreft zullen vooralsnog ingepland worden in T06. Zoals we nu kunnen inschatten zullen in dat toetsvenster de toetsen voor zowel RW als NT in  op meerdere dagen in ochtend-, middag- en avondsessies worden afgenomen.  Dit om tijdens de toetsing de 1,5 meter regel te kunnen handhaven.

Op dit moment is al wel het besluit genomen om de toetsdagen van T06 één week te verplaatsen. Dat betekent, dat de Reken Wiskunde toets (RW) wordt afgenomen op 2 en/of 3 juni en de  Nederlandse taal toets (NT) op 9 en/of 10 juni. Verder zal T07 (augustus) waarschijnlijk ook als toetsweek worden ingepland voor mogelijke herkansingen. Eventuele aanvullende en/of nieuwe informatie over de LKT wordt verwacht in de week van 21 april. Contact: Henk.kip@iselinge.nl  

Toetsoverzicht

Update 02-04-2020 (extra toelichting op de toetsen en antwoorden op veelgestelde vragen)

De kennistoetsen van blok 3 worden op een andere manier afgenomen omdat de richtlijnen van de RIVM ons niet toestaan om deze kennistoetsen op de geplande manier af te nemen. We gaan toetsen niet uitstellen omdat Iselinge Hogeschool studievertraging wil voorkomen. Voor elke kennistoets is nu een alternatief geformuleerd. In het onderstaande schema zijn de kennistoetsen van blok 3 opgenomen.

 

Toetscode

Toetsnaam

Vervangende toetsvorm

Toelichting

Toetsdata

VR1, DR1, DV1 en VA1

19-TALEZMB-01
aanbod 19-01
19-WERKMB-01
aanbod 19-01

Kennistoets taal middenbouw

Diagnostische toets

20 meerkeuzevragen en 4 open vragen.

 

De toetsing is formatief.
De studiestof blijft gelijk. Je maakt de toets en levert de opdracht in. De opdracht lever je in Trajectplanner in en neem je op in jouw portfolio. De studiestof komt terug in de landelijke kennisbasistoets (jaar 3).

 

Dinsdag 14 april  10.00u t/m vrijdag 17 april 17.00u.

 

Toepassingsopdracht

Reflectie op resultaat diagnostische toets en plan van aanpak.

 

Dinsdag 21 april 10.00u  t/m 24 april 17.00u.

VR2, DR2, DV2 en VA2

18-TALEZMB-01 aanbod 18-03
18-WERKMB-01

aanbod 18-03

Kennistoets taal middenbouw

Diagnostische toets

20 meerkeuzevragen en 4 open vragen.

De toetsing is formatief.
De studiestof blijft gelijk. Je maakt de toets en levert de opdracht in. De opdracht lever je in Trajectplanner in en neem je op in jouw portfolio. De studiestof komt terug in de landelijke kennisbasistoets (jaar 3).

 

Dinsdag 14 april  10.00u t/m vrijdag 17 april 17.00u.

 

Toepassingsopdracht

Reflectie op resultaat diagnostische toets en plan van aanpak.

 

Dinsdag 21 april 10.00u  t/m 24 april 17.00u.

VR1 DR1 en

VA1

19-TALEZBS
aanbod 19-02

19-TERBAS-05
aanbod 19-02

Kennistoets taal opleidingsbekwaam

Diagnostische toets

20 meerkeuzevragen en 4 open vragen.

 

De toetsing is formatief.
De studiestof blijft gelijk. Je maakt de toets en levert de opdracht in. De opdracht lever je in Trajectplanner in en neem je op in jouw portfolio. De studiestof komt terug in de landelijke kennisbasistoets (jaar 3).

 

Dinsdag 14 april  10.00u t/m vrijdag 17 april 17.00u.

 

Toepassingsopdracht

Reflectie op resultaat diagnostische toets en plan van aanpak.

 

Dinsdag 21 april 10.00u  t/m 24 april 17.00u.

VR2, DR2 en VA2

18-TALEZBS-01 aanbod 18-04
18-TERBAS-05
aanbod 18-04

 

Kennistoets taal opleidingsbekwaam

Diagnostische toets

20 meerkeuzevragen en 4 open vragen.

 

De toetsing is formatief.
De studiestof blijft gelijk. Je maakt de toets en levert de opdracht in. De opdracht lever je in Trajectplanner in en neem je op in jouw portfolio. De studiestof komt terug in de landelijke kennisbasistoets (jaar 3).

 

Dinsdag 14 april  10.00u t/m vrijdag 17 april 17.00u.

 

Toepassingsopdracht

Reflectie op resultaat diagnostische toets en plan van aanpak.

 

Dinsdag 21 april 10.00u  t/m 24 april 17.00u.

VR2, DR2, DV1 en VA2

19-REKBB-01
aanbod 19-01

Kennistoets rekenen bovenbouw

Diagnostische toets

20 meerkeuzevragen en 20 open-antwoordvragen.

 

De toetsing is formatief.
De studiestof blijft gelijk. Je maakt de toets en levert de opdracht in. De opdracht lever je in Trajectplanner in en neem je op in jouw portfolio. De studiestof komt terug in de landelijke kennisbasistoets (jaar 3).

 

Dinsdag 14 april  10.00u t/m vrijdag 17 april 17.00u.

 

Toepassingsopdracht

Reflectie op resultaat diagnostische toets, plan van aanpak én een casus.

 

Dinsdag 21 april 10.00u  t/m 24 april 17.00u.

VR3, DR3, DV2 en VA3

18-REKBB-01
aanbod 18-03

Kennistoets rekenen bovenbouw

Diagnostische toets

20 meerkeuzevragen en 20 open-antwoordvragen.

De toetsing is formatief.
De studiestof blijft gelijk. Je maakt de toets en levert de opdracht in. De opdracht lever je in Trajectplanner in en neem je op in jouw portfolio. De studiestof komt terug in de landelijke kennisbasistoets (jaar 3).

 

Dinsdag 14 april  10.00u t/m vrijdag 17 april 17.00u.
 

 

Toepassingsopdracht

Reflectie op resultaat diagnostische toets, plan van aanpak én een casus.

 

Dinsdag 21 april 10.00u  t/m 24 april 17.00u.

VR2, DR2, DV1

19-ACTCYC-01
aanbod 19-02

Kennistoets pedagogiek motoriek onderbouw

Diagnostische toets
60 meerkeuzevragen:
30 vragen pedagogiek, 15 vragen bewegings-onderwijs en 15 vragen handschriftontwikkeling.

De toetsing is formatief.
De studiestof blijft gelijk. Je maakt de toets en levert de opdracht in. De opdracht lever je in Trajectplanner in en neem je op in jouw portfolio.

 

Dinsdag 14 april  10.00u t/m vrijdag 17 april 17.00u.

 


 

 

Toepassingsopdracht

Reflectie op resultaat diagnostische toets en plan van aanpak.

 

Dinsdag 21 april 10.00u  t/m 24 april 17.00u.

VR3, DR3, DV2

18-ACTCYC-01

aanbod 18-04

Kennistoets pedagogiek motoriek onderbouw

Diagnostische toets
60 meerkeuzevragen:
30 vragen pedagogiek, 15 vragen bewegings-onderwijs en 15 vragen handschriftontwikkeling.

 

De toetsing is formatief.
De studiestof blijft gelijk. Je maakt de toets en levert de opdracht in. De opdracht lever je in Trajectplanner in en neem je op in jouw portfolio.

 

Dinsdag 14 april  10.00u t/m vrijdag 17 april 17.00u.


 

 

Toepassingsopdracht

Reflectie op resultaat diagnostische toets en plan van aanpak.

 

Dinsdag 21 april 10.00u  t/m 24 april 17.00u.

4e jaar en hoger

18-OMVPED-01
aanbod 18-04

Kennis-casustoets

Omgaan met verschillen pedagogiek / onderwijskunde

Online openboektentamen met open vragen die je thuis maakt.

 

De toetsing is summatief.

De studiestof blijft gelijk. De toets wordt beoordeeld. Je moet een voldoende halen.

 

15 april 19.00u.

90 minuten

4e jaar en hoger

17-OMVPED-01
aanbod 17-06

Kennis-casustoets Omgaan met verschillen pedagogiek / onderwijskunde

Online openboektentamen met open vragen die je thuis maakt.

 

 

De toetsing is summatief.

De studiestof blijft gelijk. De toets wordt beoordeeld. Je moet een voldoende halen.

 

15 april 19.00u.
90 minuten

AD1

20-ONKI-01
aanbod 20-1

Kennistoets Ontwikkeling van kinderen

Kennistoets (ongewijzigd)

 

 

De toetsing is summatief.

De studiestof blijft gelijk. De toets wordt beoordeeld. Je moet een voldoende halen.

 

Week 25

90 minuten

AD2

20-LRGEDR-01
aanbod 20-1

Kennis-casustoets Leer- en gedragsproblematieken

Online openboektentamen met open vragen die je thuis maakt

 

De toetsing is summatief.

De studiestof blijft gelijk. De toets wordt beoordeeld. Je moet een voldoende halen.

 

15 april 20.00u.

90 minuten

Veelgestelde vragen over de toetsen