Academische werkplaats

In september 2022 gaan acht werkplaatsen van start gegaan:

  • Pedagogische sensitiviteit en hoogbegaafdheid 
  • Lezen laat je denken!
  • Gedrag begrijpen en begeleiden
  • Onderwijsorganisatie en werkbevlogenheid op de school 
  • Historisch redeneren in onderzoekend geschiedenisonderwijs 
  • Filmeducatie en begrijpend kijken 
  • Over de grenzen van po en vo
  • Maken en leren in een ontdeklab 

De opbrengsten van deze werkplaatsen worden gedeeld op 14 juni 2023.

De bijeenkomsten van 11 oktober 2023, 13 december 2023, 20 maart 2024 en 29 mei 2024 zijn online van 16.15 tot 17.00 uur.

  • Werkveld
  • Academische Werkplaats
Terug naar agendaoverzicht