Wij doen ons best om goed onderwijs te verzorgen en proberen klachten zoveel mogelijk te voorkomen door goede afspraken te maken. Waar mensen intensief met elkaar omgaan, kan er natuurlijk wel eens iets misgaan. Het kan dus zijn dat je niet tevreden bent en een klacht wilt indienen.

Een algemene klacht is een klacht over hoe je bijvoorbeeld behandeld bent, over ongewenst gedrag, over een opleiding of over een andere situatie die betrekking heeft op Iselinge Hogeschool. Een algemene klacht bespreek je in eerste instantie daar waar de klacht ontstaan is. Kom je er daar niet uit, dan kun je een officiële klacht indienen via onderstaand klachtenformulier. Je klacht wordt vervolgens naar de directeur-bestuurder gestuurd. Je ontvangt van ons een bevestiging en we streven ernaar om jou binnen 5 werkdagen te berichten over de voortgang van de behandeling van de klacht.

Je kunt je klacht indienen via onderstaand formulier. Het is belangrijk dat je duidelijk aangeeft waarover je klacht gaat. Geef ook aan wanneer je bijvoorbeeld een bepaalde brief of e-mail hebt geschreven, met wie je wanneer hebt gesproken of wat er op een bepaalde datum is gebeurd. De officiële klacht wordt in behandeling genomen (ontvankelijk verklaard) als de klacht op de plek waar hij ontstaan is en/of met de verantwoordelijke van de afdeling/opleiding besproken is en er geen tevredenheid is over de wijze waarop de klacht daar is afgehandeld. Geef ook aan met wie de klacht is besproken in het invulveld van het formulier.

Klachtenformulier