De studiecoach als reisleider

De leraar van morgen stimuleert leerlingen om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Daartoe moeten leerkrachten niet alleen breed toegerust worden, maar ook hun eigen talenten kennen en de kans krijgen die verder te ontwikkelen. Binnen de opleiding moedigen we daarom eigenheid van studenten aan en stimuleren we zelfsturing. Daarbij willen we diversiteit bevorderen en zoveel mogelijk jongens voor het vak behouden.

Projectinformatie

Thema:
Meer en betere begeleiding van studenten
Looptijd project:
2019-2023
Totale kosten:
€ 44.730,-
Projectleider:
Kevin Kettering, kevin.kettering@iselinge.nl

Iselinge Hogeschool wil de begeleiding van studenten zo goed mogelijk afstemmen op de brede talentontwikkeling en het eigen leerproces van de student. Studenten zien echter verschillen in de inhoud en kwaliteit van de studiecoaching. De volgende punten worden door studenten als oplossingsrichting aangedragen:
•    Meer persoonlijke begeleiding ‘op maat’ (verschillende verdiepingsniveaus en specialisatie in begeleiding);
•    Relatie met begeleiders intensiveren;
•    Beter toerusten van studiecoaches met betrekking tot gespreksvoering en begeleidingsvaardigheden.
Het project de studiecoach als reisleider richt zich op het verbeteren van de persoonlijke begeleiding ‘op maat’.

Met dit project wordt de begeleidingslijn heringericht en wordt een coachmodel geïntroduceerd om zelfsturing van de studenten te optimaliseren. Zodat de individuele student beter in staat is om persoonlijke keuzes te maken in de Persoonlijke Leer Route (PLR) en zich te ontwikkelen tot de professioneel bekwame leerkracht die hij/zij wil zijn aan het einde van de pabo.

In de uitwerking staat de volgende vraag centraal:
•    Hoe kan de studiecoach de studenten stimuleren, inspireren en bijstaan om in de PLR de juiste keuzes te maken voor optimale ontwikkeling van zichzelf en zijn/haar talenten?

  • In 2021 is de persoonlijke studiereis in de begeleidingslijn zo ingericht dat deze tot de bekwaamheidseis ‘Professioneel bekwaam’ leidt;
  • In 2021 coachen alle studiecoaches in de begeleidingslijn volgens een coachmodel;
  • Vanaf augustus 2021 wordt de vernieuwde begeleidingslijn en bijbehorend coachmodel ingevoerd in de leerjaren 1 tot en met 4;
  • Einde van studiejaar 2021-2022 wordt de invoering geëvalueerd en waar nodig bijgesteld;
  • Vanaf 2023 is studiecoaching gepositioneerd in de reguliere Plan-Do-Check-Act-cyclus van Iselinge Hogeschool.
  • In 2023 beoordelen studenten de begeleiding van de studiecoach in de persoonlijke studiereis hoger dan 4.