Positieve beoordeling onderzoek Iselinge Hogeschool

08-05-2020

Iselinge Hogeschool staat bekend om de goede kwaliteit van het onderwijs. We zijn verheugd dat ook ons onderzoek een goede beoordeling krijgt van de Commissie Evaluatie Kwaliteit Onderzoek (CEKO). Deze week hebben we het rapport ontvangen van de onderzoeksvisitatie in het kader van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek die op 23 januari bij ons op Iselinge Hogeschool heeft plaatsgevonden. 

Onderzoek is belangrijk voor de hogeschool en de basisscholen in de regio. Samen met onze studenten, ons werkveld, onze partners van Radiant Lerarenopleidingen en de Open Universiteit dragen we actief bij aan de verbetering van het onderwijs in de regio. Deze positieve beoordeling ondersteunt onze ambitie als kennisinstelling in de regio voor leven lang ontwikkeling binnen het educatieve domein. Het onderzoek vormt samen met opleiden en het werkveld een onlosmakelijke driehoek die elkaar continu versterkt. Iselinge Hogeschool heeft een onderzoeksprogramma dat gericht is op toekomstgericht onderwijs. We doen onder andere onderzoek naar computational thinking, hoogbegaafdheid, schrijven, ouderbetrokkenheid en andere onderwijsgerelateerde thema’s. Lees meer.

Op basis van wat de commissie heeft gelezen in ons zelfevaluatierapport en op basis van de gesprekken die de commissieleden in januari hebben gevoerd met docent-onderzoekers, studenten en collega's uit het werkveld, vanuit de OU en Radiant hebben we een positief oordeel gekregen op alle vijf standaarden van het BKO! Op de standaarden die betrekking hebben op de kwaliteit en de doorwerking van ons onderzoek scoren we zelfs een 'goed'. Dit is een groot compliment voor alle docenten die betrokken zijn (geweest) bij de Academische Werkplaats of die hun eigen onderzoeksproject zijn gestart, maar ook voor de leerkrachten en directeuren in de regio die met zoveel enthousiasme deelnemen aan de werkplaatsen én natuurlijk voor onze studenten die mooie en bruikbare producten maken in het kader van hun minor en een rol van betekenis spelen in de kwaliteit van ons onderzoek. Deze positieve beoordeling ondersteunt onze ambitie als kennisinstelling in de regio voor leven lang ontwikkeling binnen het educatieve domein. Het rapport geeft ons ook een aantal duidelijke aanknopingspunten om Iselinge-onderzoek verder te ontwikkelen. We gaan dus niet op onze lauweren rusten! De komende jaren gaan we aan de slag met de aanbevelingen die de commissie doet. 

Bijlage(n):