Onderzoek naar afstandsleren

01-10-2020

Sinds begin maart van dit jaar is alles anders. De lockdown in maart, de versoepeling in juli en nu vanaf eind september zijn de teugels weer strakker aangehaald. Thuiswerken is de norm, elkaar ontmoeten en dingen samen ondernemen is lastig.

Dit alles heeft flinke gevolgen, niet alleen op werken maar ook op leren. We zijn benieuwd naar die gevolgen: hoe hebben bedrijven leren op afstand georganiseerd, wat werkt daarin en wat niet en wat kunnen we hiervan leren en vasthouden voor de toekomst?

Bij ‘leren’ denken we al snel aan het onderwijs, maar ook in bedrijven wordt voortdurend geleerd. In trainingen of opleidingen en vaak ook gewoon op de werkvloer. Hoe heeft jouw bedrijf dit leren georganiseerd tijdens de lockdown en daarna? En wat kunnen we daarvan leren voor de toekomst?

Wil je jouw ervaringen met het leren op afstand met ons delen? Vul dan de vragenlijst in. Deze vragenlijst is voor werknemers die leren op de werkvloer en deze vragenlijst is voor HR-adviseurs, mentoren en trainers in het bedrijfsleven. Deze vragenlijst is voor managers en directie van bedrijven waarbinnen geleerd wordt.

Onderzoek
Op initiatief van de 8RHK Ambassadeurs van de Thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt doen we onderzoek naar afstandsleren in onze regio. Zowel binnen de onderwijssector als binnen bedrijven is vanwege de beperkende maatregelen in sneltreinvaart overgeschakeld naar afstandsleren. Deze overschakeling heeft een flinke impact, zowel op lerenden als op het organiseren van leeractiviteiten. Hoe groot die impact is op de motivatie en mogelijkheden om te leren, maar ook op wat geleerd kan worden – denk aan praktische vaardigheden, sociale aspecten van samenwerking en gezamenlijke kennisconstructie – hebben we nog niet goed in beeld. Wij willen erachter komen tot welke duurzame veranderingen in ‘leven lang ontwikkelen’ het afstandsleren kan leiden en hoe we ‘best practices’ kunnen delen, stimuleren of bestendigen.

Onderzoeksteam
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team bestaande uit onderzoekers van Iselinge Hogeschool en een adviseur leren & ontwikkelen. Onderwijsinstellingen (basisscholen, middelbare scholen, mbo en hbo), leerwerkbedrijven en bedrijven zonder directe link met het onderwijs worden uitgenodigd om hun ervaringen met afstandsleren online met ons te delen.

Doel en uitvoering van het onderzoek
Het doel is om op basis van de onderzoeksresultaten een regionaal beeld te schetsen van afstandsleren. We willen graag inzicht hebben in welke instrumenten en vaardigheden zijn ingezet in afstandsleren tijdens de intelligente lockdown en daarna, zodat deze structureel ingezet kunnen worden ter ondersteuning van leven lang ontwikkelen. Daarmee leveren we ook een bijdrage aan het versnellen en verstevigen van de toekomstbestendigheid van de Achterhoek.

Meer informatie?
Coby Smeenk (Syndetos, leren & ontwikkelen) coby@syndetos.nl
Rosanne Hebing (Iselinge Hogeschool) rosanne.hebing@iselinge.n