Waaier kindgesprekken

19-04-2021

Onze vierdejaarsstudent Anouk Zwart ontwikkelde het afgelopen jaar een waaier voor het voeren van kindgesprekken. Deze waaier deden we cadeau aan al onze opleidingsscholen. OBS de Hogenkamp was zo enthousiast dat ze 80 waaiers bijbestelden. Wat zijn we daar trots op! Wil jij ook de waaier bekijken of bestellen? Kijk dan op www.iselinge.nl/kindgesprekken

Onze pabostudent Anouk Zwart heeft voor de minor ‘gedrag’ onderzoek gedaan naar het voeren van kindgesprekken. Door het voeren van gesprekken met kinderen kan een leerkracht het kind eigenaarschap geven in zijn eigen leerproces.

Kindgesprekken kunnen gaan over zorgen of vragen die er zijn, maar ook over wat kinderen nodig hebben van de leerkracht of over hoe zij school ervaren (Schoenmaker, 2016). Leerkrachten en onderwijsprofessionals kunnen deze waaier gebruiken als hulpmiddel bij het voeren van kindgesprekken. Het geeft handvatten voor de opbouw van het gesprek en de vragen die gesteld kunnen worden. In de waaier komen de verschillende fasen van een kindgesprek aan bod. Zo zijn er vragen die gericht zijn op de relatie met het kind, maar ook vragen gericht op onderwijsbehoeften en evaluatie. Meer informatie over het gebruik van de waaier en het voeren van kindgesprekken is te vinden op de website:www.iselinge.nl/kindgesprek.