Onderwijs Research Dagen '21

28-04-2021

Docent-onderzoekers van Iselinge Hogeschool laten tijdens de Onderwijs Research Dagen '21 van zich horen! Twee projecten zullen tijdens deze Nederlands-Vlaamse onderwijsconferentie gepresenteerd worden.

Nancy van Maanen en Marjon de Boer verzorgen samen met Emmy Vrieling van de Open Universiteit vanuit hun Comeniusproject een posterpresentatie over de waarde(n) van het samen ontwerpen van een gepersonaliseerd portfolio volgens en voor pabostudenten. Het in een netwerk ontwikkelde portfolio is bedoeld als een medium ‘waarmee de student zich wil tonen aan anderen’ als een alternatief voor het traditionele portfolio ‘omdat het moet van anderen’.

Bram Oonk en Rosanne Hebing voeren op basis van hun Kiemproject en postdoconderzoek een rondetafelgesprek over computational thinking op de pabo. Het doel is ontwerpprincipes op te leveren voor het pabocurriculum waarmee de kennis, vaardigheid en self-efficacy van (aanstaande) leerkrachten ten opzichte van CT gestimuleerd worden.