De weg naar bevlogenheid in het onderwijs!

30-04-2021

Onderwijsnieuws wordt de afgelopen jaren gedomineerd door verhalen over lerarentekorten, stakingen en werkdruk. Dit leidt tot de vraag hoe men het onderwijs kan inrichten zodat onderwijsprofessionals – mensen die over het algemeen aan hun loopbaan beginnen met passie voor hun vak –  (weer) merken dat ze hun talenten en ideeën kunnen inzetten en op een effectieve én efficiënte manier kunnen samenwerken met hun teamgenoten op de school. In de werkplaats Onderwijsorganisatie en Werkbevlogenheid – onderdeel van de Academische Werkplaats Oost-Gelderland – houden docent-onderzoekers, pabostudenten en onderwijsprofessionals zich samen bezig met deze vraag. Op basis van interviews met leerkrachten is door de werkplaatsdeelnemers een ‘onderwijsversie’ gemaakt van het ‘Job Demands-Resources Model’ van onder andere Wilmar Schaufeli. In het nieuwe model wordt de weg naar bevlogenheid in het onderwijs toegelicht. Het model is hier te zien. Een tip vanuit de werkplaats: vier alle grote én kleine successen met elkaar! Dan voelen teamleden zich gezien, gehoord en gewaardeerd. Dit werkt positief op je werkbevlogenheid!