Draaiboek Cross-age peer tutoring als resultaat van Academische Werkplaats 'Over de grenzen van po en vo'

02-09-2021

Een mooie en effectieve manier om samenwerking tussen basisscholen, het voortgezet onderwijs en de pabo handen en voeten te geven is cross-age peer tutoring (CAPT): oudere vo-leerlingen begeleiden jongere basisschoolleerlingen met verschillende leervragen onder begeleiding van pabo-studenten. Dit fenomeen is in Nederland nog relatief onbekend en wordt nauwelijks onderzocht. Onderzoeken in het buitenland toonden al aan dat CAPT bijdraagt aan kansengelijkheid, vaardigheden en zelfvertrouwen bij alle deelnemers. Binnen de Academische Werkplaats 'Over de grenzen van po en vo' is nu een draaiboek ontwikkeld waarmee basisscholen en vo-scholen in Nederland cross-age peer tutoring stapsgewijs in hun school kunnen gaan inzetten. Kijk hier voor mee informatie en download gratis het draaiboek.