Infographic adaptieve leertechnologie in rekenonderwijs

11-10-2021

Adaptieve leertechnologie wordt steeds meer gebruikt in het Nederlandse basisonderwijs. Zo wordt het systeem Snappet tegenwoordig op een derde van de Nederlandse basisscholen gebruikt. Bram Oonk (docent-onderzoeker aan Iselinge Hogeschool) doet samen met Anouk Wezendonk - Brouwer (docent-onderzoeker aan de Marnix Academie) onderzoek naar het gebruik van adaptieve leertechnologie in de rekenles. Een tijd geleden hebben 51 basisschoolleerkrachten een vragenlijst ingevuld over het werken met adaptieve leertechnologie zoals Snappet, Gynzy Kids of Bingel. In de bijgevoegde infographic worden de resultaten van de vragenlijst worden besproken in samenhang met eerder onderzoek.

Met het afnemen en analyseren van deze vragenlijst is dit onderzoek nog niet afgerond. We zouden graag meer inzicht krijgen in hoe leerkrachten de gegevens op het leerkrachtendashboard effectief kunnen gebruiken vóór en tijdens de rekenles om hun didactisch handelen te versterken. Wilt u meer weten over dit onderzoek of zou u willen deelnemen aan dit onderzoek? Neem dan contact op met Bram Oonk (bram.oonk@iselinge.nl).