Basisscholen ondertekenen convenant met Iselinge Hogeschool

12-11-2021

16 schoolbesturen, waar 122 basisscholen deel van uitmaken, ondertekenden op 9 november 2021 een (her)nieuw(d) convenant met Iselinge Hogeschool. Onder de noemer Partnerschap Opleiden in School Oost-Gelderland spreken alle partijen uit dat ze gelijkwaardig samenwerken om studenten een goede opleidingsplaats te bieden. Alle pabo-studenten van Iselinge Hogeschool zijn daardoor verzekerd van een kwalitatief zeer hoogwaardige stageplek. Dit is belangrijk omdat 40% van de pabo-opleiding plaatsvindt in de praktijk. De ondertekening van dit convenant is een mijlpaal voor de jarenlange en intensieve samenwerking tussen de hogeschool en de basisscholen in de regio. Studenten waarderen deze samenwerking hoog. Zij gaven het werkplekleren een 4,67 (op een schaal van 5) in de Nationale Studenten Enquête. We zijn blij met zulke fijne partners!