Aanpassing toetsing blok 2 (en blok 4 voor Ad-PEP)

24-12-2021

Door de coronamaatregelen die sinds 19 december gelden, kan het moeilijker zijn om op de stage/werkplek opdrachten uit te voeren. We stellen daarom de inleverweek van een aantal toetsen met een week uit. Dit betekent dat de uiterste inleverweek niet week 4 maar week 5 is. Voor de toetsen met een gesprek, CGI of presentatie worden afgerond, wordt een nieuw moment gepland na week 5. Houd de publicaties op #OnderwijsOnline in de gaten.

De wijziging van de inleverdatum geldt voor de volgende toetsonderdelen:
VR1, DT1 - Actieve participatie kunstvakken in de basisschool
VR2, DT2, VA2 - Werkstuk activiteitencyclus
DT2 - Portfolio didactiek Engels
VA1 - Presentatie boekje open
VA1 - Onderzoeksverslag geheim van leren
VA2 - Werkstuk talent development
VT34, DT34 - Van Bankhangers naar scharrelkinderen
VT34, DT34 - Zijn en gezien worden
VT34, DT34 - Vakprofiel
VT34, DT34 - Meesterproef
AD1 - Werkstuk kind in de ontwikkelingsgerichte omgeving

We hopen dat deze aanpassing ruimte geeft om opdrachten af te ronden. Het is natuurlijk mogelijk om in overleg met de begeleiders een (creatieve) oplossing te bedenken en de opdrachten toch uit te voeren in aangepaste vorm.

Tenslotte een oproep: Het is mogelijk om de opdrachten drie weken vóór de inleverweek in te leveren. We hopen dat jullie hier gebruik van maken. Wacht niet tot de laatste dag om het werk in te leveren. Docenten kunnen zo eerder met het correctiewerk beginnen.

Voor meer algemene informatie over de coronamaatregelen in relatie tot Iselinge Hogeschool kijk op www.iselinge.nl/corona