Onderwijs week 3 in relatie tot coronamaatregelen

17-01-2022

In de afgelopen persconferentie van vrijdag 14 januari zijn gewijzigde maatregelen voor het onderwijs gepresenteerd die vandaag zijn ingegaan. Wij hebben gekeken naar een goede vertaling ervan voor het onderwijs op Iselinge Hogeschool. In de aanloop naar de toetsweek volgende week willen we het aantal contacten en mogelijke daaruit volgende besmettingen beperken. Tegelijkertijd willen we voor sommige vakken de gelegenheid benutten dat fysiek onderwijs weer is toegestaan. 

Wat betekent dit voor jou deze week:

 • We houden nog vast aan online onderwijs

 • Alleen praktijklessen die op fysieke dagen gepland staan (zie schema op de coronapagina), worden fysiek gehouden. Dit gaat om de volgende lessen:

  • Handschriftontwikkeling

  • Media-activiteit kleuters

  • Muziek en koor

  • Inhaalles persoonlijk meesterschap over seksuele en relationele vorming

  • Bewegingsonderwijs

  • De academische werkplaats

 • Als je op de hogeschool bent voor de bovengenoemde lessen, dan is het natuurlijk mogelijk om de overige lessen die dag op de hogeschool online te volgen.

Vanaf maandag 14 januari geldt dat overal in het gebouw een mondkapje moet worden gedragen, bij voorkeur van het type-2. Wat blijft gelden en belangrijk is:

Doe tenminste 2 keer per week een zelftest en kom bij klachten of een positieve zelftest niet naar school. Bij een positieve testuitslag meld je dit via deze knop op de coronapagina. 

Deze week informeren we je nader over het toetsprotocol dat we volgende week tijdens de toetsweek hanteren. Uiterlijk in week 5 communiceren we over het onderwijs in het nieuwe blok.