Verlengde nakijktermijn toetsing blok 2 pabo en blok 4 Ad-PEP

01-02-2022

We hebben de afgelopen weken maatregelen genomen die erop gericht waren om de toetsafnames veilig te laten verlopen en studievertraging te voorkomen. Eén van die maatregelen was dat een aantal werkstukken later ingeleverd mocht worden.

Docenten zijn volop bezig met het nakijken van de toetsen en werkstukken. In week 6 start ook het nieuwe blok. Deze combinatie zorgt voor een piekbelasting.

In overleg met de examencommissie is besloten de nakijktermijn voor alle toetsen in dit blok met een week te verlengen. Dit betekent dus een nakijktermijn van 20 in plaats van 15 werkdagen.

We voeren het nakijkwerk natuurlijk zo snel als mogelijk uit. Wanneer de resultaten bekend zijn, communiceren we deze op de gebruikelijke manier.