Onderwijs in blok 3 pabo en blok 1 Ad-PEP: uitgangssituatie 1,5 meter afstand

01-02-2022

De rijksoverheid meldt op haar site: “Vanaf 26 januari gelden in het hoger onderwijs nieuwe regels rond de mondkapjes. Studenten en medewerkers dragen een mondkapje binnen de onderwijsinstelling als zij geen 1,5 m afstand kunnen houden of als zij zich verplaatsen. Het mondkapje mag af als zij zitten én 1,5m afstand kunnen houden tot anderen.”

Gezien deze nieuwste coronamaatregelen starten wij ons onderwijs in blok 3 van de pabo en blok 1 van de Ad-PEP (vanaf maandag 7 februari) als volgt:

  • Het is mogelijk om tijdens de lessen 1,5 meter onderlinge afstand te hanteren, omdat per les twee lokalen gebruikt kunnen worden (zie rooster);
  • Bij het hanteren van 1,5 meter afstand worden de rood gemarkeerde zitplaatsen niet gebruikt;
  • Wanneer een docent besluit zijn/haar les te geven zonder 1,5 meter afstand maar mét mondkapjes op, dan mogen alle beschikbare plekken in het leslokaal gebruikt worden;
  • Wanneer iemand zich bij zo’n situatie niet prettig voelt en graag toch 1,5 meter afstand wil houden, dan kan dit natuurlijk door het tweede lokaal te gebruiken.

We beseffen dat dit voor studenten en docenten weer een nieuwe situatie is die extra aandacht en aanpassingsvermogen vraagt. Binnen de beperkingen en mogelijkheden heeft de docent enige flexibiliteit om de lessen zo vorm te geven dat deze het beste tot hun recht komen. Voor bewegingsonderwijs geldt de verplichting van 1,5 meter afstand niet. 

Nog even enkele andere geldende coronamaatregelen:

  • Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 studenten per zelfstandige ruimte;
  • Pauzeren kan in het werkcafé, het KCO en in de tussenruimtes bij de leslokalen 45, 57 en 49. Zoek een andere plek als hier geen zitplaats beschikbaar is;
  • Op de onderwijslocaties wordt gezorgd voor goede ventilatie;
  • Doe tenminste 2 keer per week een zelftest en kom bij klachten of een positieve zelftest niet naar school;
  • Bij een positieve testuitslag meld je dit via deze knop op de coronapagina;
  • Gebruik bij voorkeur een wegwerpmondkapje type II.