Recordaantal inschrijvingen voor beste Ad-PEP opleiding van Nederland

31-01-2023

Op 8 februari 2023 start de deeltijdopleiding Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad-PEP) met een recordaantal van 71 aanmeldingen. Dit jaar studeren er 29 Ad-PEP studenten af. Met de oplopende personeelstekorten in het onderwijs en de kinderopvang is deze opleiding van belang voor de regio.

De tweejarige hbo-opleiding leidt onder andere op tot lerarenondersteuner en pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Anne-Marie Haanstra, directeur-bestuurder van Iselinge Hogeschool: “Met de Ad-PEP geven we een stevig en passend antwoord op de vraag naar arbeidskrachten binnen het educatieve domein in de regio.”

Samenwerking Iselinge Hogeschool en Grensland College
De opleiding wordt in Doetinchem aangeboden door Iselinge Hogeschool in samenwerking met het Graafschap College en vanaf dit jaar ook onder de vlag van het Grensland College. Het Grensland College biedt vanuit Winterswijk, Ulft en vanaf heden ook vanuit Doetinchem ad-opleidingen aan. Het is een samenwerking tussen mbo, hbo, overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
Michiel Gerlagh, lid college van bestuur van Graafschap College, penvoerder van het project Grensland College én thematafelvoorzitter Onderwijs & Arbeidsmarkt bij 8RHK ambassadeurs: “Met de ondertekening van een convenant tussen Iselinge Hogeschool en het Grensland College als regionaal ad-platform is het ad-onderwijs in de regio sterk verbonden en goed vindbaar. Dat we in de Achterhoek de beste Ad-PEP van Nederland aanbieden is iets om trots op te zijn.” Het doel van het Grensland College is om afgestudeerde mbo-4 studenten en huidige werknemers uit de grensregio op te leiden naar hbo-niveau. Het Grensland College startte in 2021 als project van 8RHK ambassadeurs en met ondersteuning vanuit de Regio Deal Achterhoek.

Wethouder opent nieuw studiejaar
Op 8 februari 2022 opent de wethouder van onderwijs in Doetinchem, Jorik Huizinga, het studiejaar. De Associate degree Pedagogisch Educatief Professional in Doetinchem is uitgeroepen tot beste ad-opleiding van Nederland in de categorie onderwijs en opvoeding in de Keuzegids Hbo 2023.

De Associate degree Pedagogisch Educatief Professional start ieder jaar in februari in Doetinchem. Meer informatie over deze opleiding is te vinden op www.iselinge.nl/adpep en tijdens de open dag van Iselinge Hogeschool op 11 februari. Ook is meer informatie te vinden op www.grenslandcollege.nl/opleidingen en op de open avond bij het Grensland College op 5 april.