PO-raad bezoekt Iselinge Hogeschool, Graafschap College en Partnerschap Oost-Gelderland

14-02-2023

PO-raad bezoekt Iselinge Hogeschool, Graafschap College en Partnerschap Oost-Gelderland
Interprofessionele leerteams om lerarentekort tegen te gaan

Op 13 februari bracht een delegatie van belangenbehartigers van het onderwijs, onder andere PO-Raad, MBO Raad en Vereniging Hogescholen een werkbezoek aan Doetinchem. Zij bekeken de vooruitstrevende manier waarop interprofessionele leerteams in de Achterhoek zijn vormgegeven binnen het Partnerschap Oost-Gelderland. Het doel van het bezoek was om te bespreken hoe interprofessioneel samen opleiden van studenten van verschillende mbo- en hbo-opleidingen kan leiden tot een beter ontwikkelingsaanbod voor kinderen en de aanpak van het lerarentekort.

Iselinge Hogeschool en het Graafschap College zijn voorlopers in Nederland door de begeleiding van interprofessionele leerteams in basisscholen, kinderopvang en Integrale Kind Centra (IKC’s). Inmiddels worden binnen het partnerschap Oost Gelderland in totaal circa zestig studenten (mbo-niveau-3 en -4, hbo-niveau-5 en -6)  in acht leerteams opgeleid binnen vijf IKC’s. Het zijn studenten van onder andere de pabo, associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad-PEP), opleiding tot onderwijsassistent, (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker, studenten sport en bewegen en sociaal werk.

De delegatie bezocht eerst drie leerteams op IKC De Oersprong Ulft, IKC De Bosmark Dinxperlo en IKC Dynamiek Terborg waarna ze het werkbezoek voortzetten op Iselinge Hogeschool. Tijdens het bezoek werd er uitdrukkelijk stilgestaan bij de uitdagingen waar alle partijen voor staan en hoe deze samen het hoofd geboden kan worden.

Alle partijen waren het erover eens dat interprofessioneel samen opleiden een goede manier is om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Door nauw samen te werken kunnen opleidingen elkaar versterken en studenten optimaal voorbereiden op hun rol in het onderwijs en de kinderopvang. Om scholen en kinderopvang voldoende te kunnen bemensen, biedt samenwerking in multidisciplinaire teams kansen. In dergelijke multidisciplinaire teams kunnen meer aantrekkelijke banen gecreëerd worden, waardoor de in- en doorstroom in het onderwijs wordt vergroot. Het geeft studenten van de verschillende opleidingen en opleidingsniveaus meer en betere ontwikkel- en loopbaanperspectieven.