Ministerie kent subsidie toe voor Interprofessioneel Samen Opleiden

26-05-2023

Het Graafschap College en Iselinge Hogeschool leiden de weg naar vernieuwing in het onderwijs met hun baanbrekende samenwerkingsproject, genaamd "Interprofessioneel Samen Opleiden". In een unieke samenwerking met meer dan twintig partners, die samen 150 organisaties vertegenwoordigen, uit het primair onderwijs en de kinderopvang, zijn zij aanjager van het concept van interprofessionele leerteams. Daarmee sluiten zij aan bij de vraag van het kabinet aan onderwijs en opvang om verbinding te zoeken. 

Het is een veelbelovend initiatief waarbij studenten van mbo-niveau-3 en -4, hbo-niveau-5 en -6 op hun stage in basisscholen, kinderopvangorganisaties en Integrale Kindcentra gaan samenwerken in (interprofessionele) leerteams die opleidingsoverstijgend zijn. Het zijn studenten van onder andere de mbo-opleidingen; opleiding tot onderwijsassistent, (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker, sport en bewegen, sociaal werk, de associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad-PEP) en pabo. 

Zij krijgen al tijdens hun studie de kans om te leren hoe ze effectief kunnen samenwerken met diverse professionals die ze in de praktijk zullen tegenkomen. 

Om deze teams, waarvan de succesvolle werking al in een pilot is aangetoond, te organiseren, heeft het Graafschap College een subsidieaanvraag ingediend bij het regionaal investeringsfonds mbo (RIF). Met trots kunnen ze aankondigen dat het Ministerie van Onderwijs deze aanvraag heeft goedgekeurd en de subsidie heeft toegekend. 

Het project, dat van start gaat in september 2023, zal plaatsvinden in 25 organisaties. Gedurende de vierjarige duur van het project zal dit aantal geleidelijk worden uitgebreid naar meer dan honderd leerteams. Bovendien zal er geïnvesteerd worden in de begeleiding van deze leerteams en de integratie van interprofessioneel werken in de betrokken opleidingen. 

Dit baanbrekende initiatief belooft een revolutionaire stap voorwaarts te zijn in de onderwijswereld. Het Graafschap College, samen met Iselinge Hogeschool en hun uitgebreide netwerk van partners, zet zich in om de toekomstige professionals in het pedagogisch-educatieve werkveld op te leiden tot bekwame professionals die klaar zijn voor de uitdagingen van de praktijk.