Iselinge Hogeschool presteert bovengemiddeld bij Nationale Studenten Enquête 2023, ruimte voor groei

31-05-2023

Vandaag zijn de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2023 (NSE) bekendgemaakt, waaruit blijkt dat Iselinge Hogeschool beter presteert dan het landelijke gemiddelde, ondanks een lichte daling ten opzichte van vorig jaar.

De NSE, een jaarlijks terugkerend onderzoek onder studenten in het hoger onderwijs, biedt waardevolle inzichten in de studenttevredenheid en de kwaliteit van het onderwijs. De hogeschool scoort dit jaar 3,72 voor algemene tevredenheid met de opleiding. Het landelijke gemiddelde is 3,65.

De daling ten opzichte van vorig jaar (in 2022 scoorde de algemene tevredenheid 3,89) kan mogelijk worden toegeschreven aan de doorgevoerde vernieuwingen binnen Iselinge Hogeschool. Een van de doelen van de ingezette verandering is om als opleiding nog meer aanwezig te zijn op de stageplek. De vernieuwingen vereisen in sommige gevallen nog optimalisatie. De resultaten uit de enquête weerspiegelen de impact van de inspanningen om het onderwijs aan te passen aan de veranderende behoeften van de studenten en het werkveld. De hogeschool analyseert de feedback van studenten zorgvuldig en neemt gerichte maatregelen om de opzet van de opleiding verder te versterken. De focus ligt op het behouden van de hoge kwaliteitstandaard waar Iselinge Hogeschool om bekend staat.

Directeur-bestuurder Anne-Marie Haanstra over de resultaten van Iselinge Hogeschool: "Ondanks de daling ten opzichte van vorig jaar, zijn we trots om te kunnen melden dat Iselinge Hogeschool nog steeds beter presteert dan het landelijke gemiddelde. Deze resultaten zijn een erkenning van de inzet en toewijding van ons team dat samen met onze werkveldpartners een positieve leeromgeving creëert. We zijn ervan overtuigd dat de genomen en toekomstige stappen onze samenwerking met werkveldpartners versterken. We zien het als een uitdaging om de studentreis optimaal vorm te gegeven op de werkplek en op de opleiding. We blijven ons dan ook inzetten om de studenttevredenheid verder te verbeteren en de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen."

De resultaten zijn beschikbaar op NSE Dashboard